FK-DV-Logos

CROPPLAN/LOGMASTER

-STYRINGSVERKTØY FOR EFFEKTIVE BØNDER

Logg inn

Avtal et gårdsbesøk!

Vi kommer på besøk til deg og viser hvordan du kan optimalisere arbeid og kostnader på akkurat din gård.

Avtal gårdsbesøk

CropPLAN

Styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging

Et samarbeid mellom Felleskjøpet og Dataväxt gir bønder et komplett og lettfattelig program for aktiv driftsstyring:

 • Automatisk overføring til mobil-applikasjon
 • Tilpasset norske krav til dokumentasjon og oppfølging
 • Helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskap og varelager
 • Mulighet for automatisk registrering av arbeidsoperasjoner på skiftenivå
 • Dekningsbidragskalkyler på skiftenivå
 • Svært brukervennlig
 • Den sølvaks-vinnende tjenesten CropMAP er inkludert

Mer informasjon, priser osv finner du på leverandøren Dataväxts egen CropPLANside, eller gå direkte til CropPLAN-programmet.

Les mer om CropPLAN

Samle din drift- og vekstplanlegging i ett program

CropPLAN gir deg et effektivt webbasert verktøy for å planlegge, dokumentere og analysere din planteproduksjon på en rask og enkel måte, for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Med CropPLAN på din smart-enhet kan du gjøre kontorjobben direkte fra traktorhytta og få tid til overs for annet.

 

Kom i gang med CropPLAN

Trenger du hjelp for å komme igang? Her finner du fire korte videoer som viser deg hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler.

Hjelp meg å komme igang!

Christer med Nya Dataväxt/CropPLAN

Vi har fått veldig mye informasjon som vi aldri har hatt tilgang til før. Nå er det for eksempel enkelt å se om det lønner seg å kjøpe redskap og gjøre jobben selv eller leie inn folk.

— Tore og Carl Fredrik Nordli

Jeg sparte hundre tusen i gjødsel allerede første året jeg brukte CropPLAN. Jeg får full oversikt over grovfôrkostnadene fra hvert enkelt jorde og inn på fôrbrettet, og jeg kan lett gjøre tilpasninger i gjødselplanen gjennom vekstsesongen.

— Jonas Stangjordet, Bøverbru

LogMASTER

Full oversikt over drivstoff- og tidsforbruk

 • Oversikt over ditt diesel- og tidsforbruk
 • Oversikt over dine maskinkostnader
 • Overføring av data direkte til CropPLAN
 • Registrering og oppfølging av dine aktiviteter på gårds- og skiftenivå

Samle inn alle dine arbeids- og maskindata. LogMASTER er den svarte-boksen for dine landbruksmaskiner, en ferdsskriver som samler all informasjon fra maskinen, som for eksempel posisjon, tid på skifte, motorbelastning og drivstofforbruk. Gjennom LogMASTER applikasjonen har du tilgang på registrerte data og du kan se dine maskiner i sanntid.

Automatisk dataoverføring til CropPLAN

Data fra LogMASTER kan også overføres automatisk til planteproduksjonsprogrammet CropPLAN som gir:

 • Oversikt over hvilke arbeider som er utført på de enkelte skifter
 • Mulighet for å beregne den reelle produksjonskostnaden ned på vekst- eller skiftenivå

Effektiviser din landbruksvirksomhet gjennom å identifisere og eliminere tidstyver og ineffektive arbeidsoperasjoner.

CropMAP

Analyser skifter og lag tildelingskart på en enkel måte

I CropMAP kan du lage tildelingskart med (nesten) hva som helst så lenge det er posisjonsspesifikke data. Det blir enkelt å sammenlikne de ulike kartene og dermed vurdere hvilke innsatser som har mest å si for variasjonen i avling eller kvalitet.

Eksempler på data:

 • Jordprøver
 • Avlingskart
 • Biomassekart

På bakgrunn av dette kan du lage dine egne tildelingsfiler og sørge for at neste avlingsår blir enda bedre.

Tjenesten CropMAP er inkludert for deg som bruker CropPLAN.

 

FK-DV-Logos