ENDRING AV KONTO ELLER KLIENT

Av og til behøver man å gjøre endringer. Fyll i skjemaet og send inn hvis du ønsker å endre e-postadresse, endre eierskap eller slå sammen klienter i CropPLAN. Vi behandler søknaden så fort vi kan og kommer tilbake til deg om noen dager.