CropPLAN – også for grovfôrdyrkaren

Publisert av Verene Sundberg Koller | 2022-01-10

artikel CropPLAN FK 2022

I sommar har ein kunne registrere grovfôravlinga si på ein ny og betre måte i CropPLAN. Med grasmodulens inntog dekker CropPLAN fleire av grovfôrdyrkarens behov for eit gardsstyringsverktøy

Jon Ole Botnevik, utviklingsleder presisjonslandbruk i Felleskjøpet, har skrevet en bra artikel om CropPLAN og hva programmet kan gjøre for deg som dyrker gras og grovfôr!

Les artikkelen på felleskjopet.no!