Hva er autostyring?

Publisert av Verene Sundberg Koller | 2024-04-17

trimble-autostyrning

Forfatter: Anders Nihlén, januar 2022. (Priser oppdatert 2024)

Det snakkes mye om den økende bruken av digital teknologi innen landbruket, men ofte gir det inntrykket av at det bare handler om å generere enorme mengder data, eller styre en flåte av traktorer og selvkjørende landbruksmaskiner på mest effektiv måte i arbeidet – og fra et komfortabelt kontor overvåke alt som skjer. Det er noen større gårdsbruk og maskinstasjoner som utnytter denne teknologien, men det vanligste og det som interesserer flest bønder i dag er autostyring.

Autostyring selv i gamle traktorer

Når vi spør Daniel Lövgren, selger hos Wallins Traktor utenfor Kristianstad (i Sverige), om hvilke spørsmål som ofte dukker opp ved maskinkjøp i Sverige i dag, spesielt med tanke på presisjonsjordbruk, er svaret klart: autostyring. Autostyringen har på litt over ti år blitt enklere å bruke, lettere å finansiere og passer for alle gårdsbruk. Det kan også installeres i svært gamle traktorer og selvgående maskiner.

Fordelene med digital teknologi når dermed gårder som ikke er store bedrifter, og brukerne av autostyring trenger ikke å være spesielt teknisk kunnskapsrike eller interesserte.

Med autostyring reduseres innsatsene i form av arbeidstid, drivstoff, gjødsel, frø og plantevernmidler. Bonden gjør noe som er bra for miljøet samtidig som klimaavtrykket på gården reduseres i kombinasjon med økt fortjeneste som følge av kraftig reduserte kostnader.

 

Lønnsomt og komfortabelt

Et enkelt system som veileder føreren på åkeren koster i dag fra 30 000 kroner, mens man får en ordentlig autostyring for fra 65 000 kroner og oppover. Da kjører traktoren selv over åkeren med nøyaktighet, uten overlapping eller feil, og føreren kan bruke tiden på å overvåke redskapet eller hvile.

Arbeidsdagen blir enklere med autostyring, og førerens ytelse øker.

 

En gård trenger ikke å være spesielt stor i dag for at autostyring skal være lønnsomt, og komforten kommer som en bonus.

Teknologien bak autostyring

I en artikkel i nettavisen AgriLand beskrives den digitale landbruksteknologien med at det i bunn og grunn er to utviklinger; sensorer og Global Positioning Satellite (GPS).

Satellittposisjonering fungerer utenfor traktorens interne system og arbeider med hvor på åkeren utstyret befinner seg, ikke dets mekaniske ytelse.

Åpningen av GPS-systemene har realisert en helt ny verden av muligheter bygd på bare en svært grunnleggende informasjonspost, og det er traktorens eller den selvgående maskinens nøyaktige posisjon ved hvert enkelt tidspunkt. Når posisjonen oppdateres regelmessig, gir det naturligvis kjøretøyets kjøreretning og hastighet. Med bare disse tre dataene kan en hel arsenal av funksjoner bygges.

Den første og mest åpenbare anvendelsen er å gjøre det mulig for en traktor å styres på en mye mer nøyaktig måte enn det de fleste menneskelige førere kan håndtere selv. Dette handler ikke bare om å holde linjene rette, men også om å kjøre parallelle drag med en nøyaktighet på cirka 2 centimeter.

 

Veiledning på ulike nivåer

Veiledning finnes på to forskjellige nivåer. Den første er hjelp fra en manuell operatør, som i prinsippet innebærer å sette en serie virtuelle linjer over åkeren som operatøren kan følge på en skjerm. Neste skritt er å la traktoren styres helt av GPS-systemet, som automatisk styrer traktoren uten menneskelig innblanding. Nye traktorer leveres i dag ofte med komplett autostyring eller forberedt for autostyring.

En stor aktør innen autostyring, både når det gjelder fabrikkleveranser av traktorer og selvgående landbruksmaskiner så vel som ettermontering, er Trimble. Selskapet har vært med siden starten og har utstyr både til nye og eldre maskiner.

Det er fortsatt en stor maskinpark der ute som kunne ha nytte av automatisk styring, og det er her tredjepartsleverandører, som Trimble, kan være interessante. Trimble markedsfører en rekke styrings- og datasystemer som opprinnelig var rettet mot en rekke bransjer, hvorav de to største er anlegg og landbruk. I takt med at teknologien utviklet seg, førte de ulike kravene fra hver av disse bransjene til at markedsføringen ble delt inn i to selskaper, og landbruksdelen ble overtatt av Vantage Ireland med base i Newtownshandrum i Cork.

Dataväxt er ansvarlig for Trimble i Norden

I Sverige har Dataväxt markedsført og jobbet med Trimble innenfor landbrukssektoren de siste 15 årene. Dataväxt har ansvaret for Trimble i hele Norden, og produktet har alle typer systemer fra førerguiding til helt automatisk kjøring.

De grunnleggende systemene består av en satellittmottaker og en skjerm i førerhuset. Trimbles system passer til de fleste traktorer med 12-voltssystem for å drive dem.

Bruken er enkel. Føreren velger redskapsbredde på skjermen og oppretter deretter en referanselinje i feltet mellom to punkter, A og B, vanligvis i hver ende av feltet. Skjermen vil da vise en serie linjer som løper parallelt med den første, og alt operatøren trenger å gjøre er å følge dem. Føreren styres av en serie lamper som advarer om avvik fra den tiltenkte kursen. Det er disse systemene som koster omtrent 30 000 kroner.

 

Neste steg er å la systemet styre traktoren mens føreren lener seg tilbake eller fokuserer på andre oppgaver. Disse systemene kan styre traktoren direkte via den hydrauliske servostyringen eller på eldre traktorer med en elmotor på rattet eller rattstangen. Føreren kan koble systemet til eller fra når som helst av sikkerhetshensyn. Disse enhetene varierer litt mer i pris, men koster fra 65 000 kroner og oppover.

Nyere traktorer som allerede er forberedt for autostyring kan få teknologien til en lavere kostnad. Dette kan innebære at Trimble låser opp produsentens system og integrerer sitt eget. Trimble mener at å ha et GPS-system fra tredjepart kan gi større fleksibilitet langs linjen, selv om den innledende kostnaden kan være høyere enn en ferdig fabrikkløsning på en ny traktor.

Som med alle satellittsystemer, jo større nøyaktighet og funksjonalitet, jo høyere pris. Når traktorens posisjon, kurs og hastighet er kjent, er bruksområdene for informasjonen nesten uendelige.

Hva brukes autostyring til?

For det første brukes det til å skape en registrering av arbeidet. Både myndigheter og kunder stiller stadig større krav til at lantbrukere skal kunne dokumentere arbeidsinnsatsen sin i feltene. Derfor er det en enkel måte å videreutvikle autostyringssystemet sitt på, slik at det også kan registrere arbeidsdata, lagre dem og sende dem videre til gårdskontoret. Trimble tilbyr datahåndtering som integrerer innsatsene i feltene og kartene, samt strømmålere for å kontrollere mengden som spres, slik at mengdene blir registrert riktig.

For det andre spiller autostyring og bruk av sensorer en stadig viktigere rolle for traktorens funksjon og funksjonen til tilkoblede redskaper. Disse to er koblet sammen med en standardteknikk som kalles ISOBUS. Ved å bruke sensorer kan redskapet overvåkes og styres i traktorens originale monitor. En videreutvikling av denne teknikken er at redskapet kan styre traktoren, for eksempel ved at pressen registrerer belastningen i inntakskanalen og justerer traktorens kjørehastighet deretter. På denne måten oppnås maksimal kapasitet med redusert risiko for stopp.

Kilde: Lantbruksnytt

Vil du vite mer?

Les mer om autostyring

Kontakt en selger.