Hedåker Säteri

Om Dataväxt

Hedåker Säteri

Røtter i svensk landbruk

DataVäxt AB er et teknologi- og kunnskapsbasert selskap med røtter i svensk landbruk. Selskapet startet i 1996 for å utvikle en programvare for dokumentasjon av plantekultivering. I dag markedsføres en rekke produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging i den grønne sektoren.

Hvordan det startet

Oppstarten av DataVäxt var egentlig ikke planlagt. På begynnelsen av 1990-tallet drev Torbjörn Djupmarker landbruket sitt og ville ha mer kontroll på det han gjorde og følge det opp på en enkel måte. Torbjörn var teknisk interessert og jobbet mye med data, derfor var det naturlig at han selv laget et program for plantekultiveringen.

Det fantes allerede en rekke plantekulturprogrammer på markedet på den tiden, men alle hadde rådgiverne som utgangspunkt. Torbjörn mente at det burde være bonden selv som var utgangspunktet for ledelsen.

Etter noen år økte interessen for programmet blant venner og naboer, og plutselig ble kundebasen ganske stor. I 1996 ble aksjesjelskapet DataVäxt AB dannet og en mer aktiv markedsføring av programmet begynte.
Johan Djupmarker, Torbjörns sønn, overtok all programmering da Torbjörns programmeringsferdigheter ikke lenger strakk til.

Helt fra starten har utgangspunktet vært  at det er bondens nytteverdi av programmene som er viktig, og det er med dennes behov for øye at vi lager programmene. Som et resultat har vi utviklet programvare som tilfredsstiller organisatoriske behov for våre kunder. Eksempler på dette er kartlegging, skogbruk og timeregistrering.

Utviklingen

Allerede i 1995 hadde Torbjörns interesse for teknologi gjort at han satset på en skurtresker med avlingskartlegging for å kunne dokumentere innhøstingen via GPS-posisjonering. Derfra var ikke steget så langt til de første styringsenhetene via GPS og automatisk styring.

Trimble, som allerede da var ledende innen denne typen teknologi, introduserte tidlig på 2000-tallet det første utstyret for veiledning og autostyring via GPS. Veiene til Trimble og DataVäxt møttes ganske snart, og Sveriges første skurtresker med  autostyring via GPS var et faktum i Torbjörns maskinpark. Resultatet ble bra, og i 2006 fikk DataVäxt AB agenturet for  Trimble Agriculture i Sverige.

Et kundenært samarbeide

Koblingen mellom GPS-teknologi og DataVäxts programvare var åpenbar, og vi oppdaget tidlig hvilke muligheter som fantes til å jobbe med både dokumentasjon og kontroll. Med dette begynte også en reise, en reise med en utvikling Dataväxt aldri kunne ha forestilt seg. På kort tid ble teknologien for autostyring- og presisjonsdyrking det “hotteste” i landbruksindustrien og mulighetene til å utnytte dette er nærmest uendelige.

Et ledende prinsipp i Dataväxts arbeid har alltid vært at kunden alltid bør få god support, uavhengig av programvare eller GPS-utstyr. Uten støtte er ingen teknologi til særlig nytte. I alle år har derfor fokuset vært på å være konstant tilgjengelig for å hjelpe kundene med spørsmål som oppstår. Dette er i dag en stor del av Dataväxts suksesskonsept. På samme måte er støtte ute i felt viktig, da automatstyringen er en viktig del av både maskin og innsatsvare.