Traktorspor

på rett spor

Presisjonsløsninger som passer for deg!

Velkommen til webinar den 4 desember!

Den 4. desember ønsker vi deg velkommen til et webinar der vi viser hvordan du kan spare både tid og penger ved å ta i bruk Trimble styresystemer og Dataväxts programvare.

Du får enkelt tilgang til webinaret på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen.

Agenda:

kl 13.00
Trimble sporfølgere og autostyring
Vi viser hvordan du kan utnytte maskinene bedre ved å ta i bruk ulike løsninger for sporfølging og autostyring, redskapsstyring via ISOBUS mm.

kl 15.00
Gjødsling med variabel mengde

Få større utbytte av dine innsatsfaktorer ved å variere innsatsvarene med hjelp av tekniske og digitale hjelpemidler. Vi viser deg hvordan.

Meld deg på ved å registrere deg via knappen under!

Når du er påmeldt mottar du en e-post med bekreftelse og lenke til webinaret.

Vi gleder oss til å treffe deg!

påmelding webinar