Såmaskin

Trimble AUTOSTYRING

PRESISJON HELE VEIEN

Trimble Autostyrning

La oss styre, så kan du fokusere på noe annet!

Med autostyring i kjøretøyet kan du øke presisjonen i avlingen samtidig som du kan rette all oppmerksomhet mot redskapet. Resultatet blir større utnyttelse av arbeidsbredden og lavere forbruk av tid, drivstoff og innsatsvarer. Kort og godt – et bedre utført arbeid.

jeg vil vite mer

Få mer gjort på mindre tid!

Mindre overlapp og raskere overfarter. Spar både frø, plantevernmidler og gjødsel. Øk mengden jordbruksmark med mindre svinn på vendeteigen. Fordelene med autostyring er mange! En del er det lett å oversette til kroner og øre, mens andre, som for eksempel mindre belastning på nakke og skuldre etter lange dager eller å orke mer når man slipper å konsentrere seg om å styre, innebærer store forbedringer i arbeidsmiljøet.

I videoen ser du hvordan en autostyring fra Trimble kan forbedre din arbeidsdag!

Jeg sår direkte med GPS'en, harver hvert annet drag og når man kjører tilbake klarer man å ta det andre draget veldig presist. En annen fordel er at det blir mye mindre svinn ved vending, det gjør sikkert ti prosent mer dyrkbar mark. Når det gjelder gjødsling så blir det at man kjører med mindre overlapp. Så det går med mindre gjødsel.

— Tomas Karlsson, Tössegården, Lidköping

Har man ikke kjørt med autostyring er det vanskelig å forklare hvor bra det er. Det er avhengighetsskapende.

— Arvid Holm, Händene Entreprenad och Lantbruk, Skara

Skjermer

For å beregne din posisjon og skape kjørespor kreves en skjerm og en GPS-/GNSS mottaker. Skjermen er nødvendig ved autostyring, men kan også brukes bare til guiding, altså når du styrer selv.

Dessuten kan du kjøre Dataväxts dyrkingsprogram CropPLAN direkte i skjermen.

På skjermen kan du dessuten  kartlegge ulike objekter på feltet, koble inn kameraer, håndtere tildelingsfiler og mye, mye mer.

Autostyring

Autostyringen hjelper deg å manøvrere kjøretøyet  over feltet med hjelp av et styresystem som automatisk følger de kjøresporene som skjermen din har foreslått. Velg det systemet som passer deg best ut i fra type avling, hastighet i felt og – ikke minst – dine krav på presisjon og komfort.

Vi tilbyr tre ulike autostyringssystemer: EZ-Steer, EZ-Pilot og Autopilot.

EZ-Steer

Den mest lettflyttede styringen vrir rattet ved hjelp av en elektrisk motor og et friksjonshjul. Terrengkompensering passer på at du holder linjen selv i hellende terreng.

EZ-Pilot

En elektrisk motor montert på rattstangen styrer maskinen og korrigerer raskt for ujevnheter i terrenget. Med sin slanke design tar den ikke opp unødig plass i førerhuset.

Autopilot

Helt integrert og med uovertruffen ytelse klarer den alle former for terreng og hastigheter med beste tenkbare kjørekomfort.

Korreksjonssignaler

Korreksjonssignaler kreves for å rette feilene som oppstår når posisjonsignalene kommer fra satellittene og ned til mottageren i maskinen. Det finnes mange korreksjonssignaler, mer eller mindre  avanserte avhengig av hvilken nøyaktighet de skal kunne levere.

Egnos

0-30 cm

ViewPoint RTX

0-30 cm

RangePoint RTX

0-15 cm

CenterPoint RTX

0-2,5 cm

RTK VRS/Radio

0-2 cm