Dataväxt – en trygg och kunnig partner till Skottorps Säteri

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2019-06-03

Erik Gunnarsson, Skottorp Säteri

Skottorps Säteri har ett stort förtroende för Dataväxts produkter. Man använder både CropPLAN och LogMASTER i sin verksamhet. – Nu har vi verktygen för att få en ordentlig gröd- och fältekonomi, säger Erik Gunnarsson, driftledare för växtodlingsdelen.

CropPLAN ett lyft

– Vi vill optimera allt och bli ännu duktigare genom att använda hjälpmedel som finns. Här är Dataväxts produkter ett bra verktyg. Dataväxts kompetens är jättehög och de tänker som lantbrukare, det tycker jag en väldig styrka.

Skottorps Säteri har använt växtodlingsprogrammet CropPLAN under många år. Erik Gunnarsson menar att CropPLAN är ännu vassare än sin föregångare.  – CropPLAN har en enklare plattform, är mer användarvänlig och har också fler funktioner. Det finns liksom en helhet.

Skottorps Säteri är ett lantbruksföretag i södra Halland där mjölkproduktion, med 1 200 mjölkkor, är huvudinriktningen. Man producerar även biogas och på 2800 hektar odlas till foder djuren, spannmål, majs och sockerbetor. Totalt sysselsätter verksamheten 28 anställda.

Säteriet drivs av familjen Gunnarsson, pappa och fyra syskon, där Erik Gunnarsson är driftledare för växtodlingen. För honom har det varit naturligt att satsa på Dataväxt som partner för att utveckla sitt verksamhetsområde.

LogMaster ett stort stöd

Inför förra säsongen bestämde sig säteriet också för att investera i LogMASTER, traktorns svarta låda som samlar in alla uppgifter från fordon och fältarbeten. LogMASTER finns idag i samtliga traktorer, vilket gör Eriks arbete enklare och smidigare.

– Som driftledare underlättar det min planering jättemycket. Jag kan se var traktorerna befinner sig och följa hur arbetet går. Det går även att göra beräkningar av olika grödor och arbetsmetoder, ner på enskilda fält. Jag tycker också att det är en styrka att LogMASTER är märkesoberoende och synkroniserar med vilken maskin som helst.

Erik Gunnarsson, Skottorp SäteriMedarbetarna positiva
Erik Gunnarsson ser också andra fördelar med LogMASTER, som inte handlar om siffror och ren fakta. Den svarta lådan bidrar nämligen till ett ännu större engagemang hos de anställda.

– Chaufförerna tycker att LogMASTER är intressant eftersom de blir mer insatta i växtodlingen och maskinerna. Det gör att de kan vara med och planera och att de känner sig mer delaktiga. Med hjälp av LogMASTER kan jag pusha, stötta och ge tips till chaufförerna. De kan också jobba med LogMASTER hemifrån.