Digitalisering möjliggör effektivare företagande

Publicerad av Dataväxt | 2019-05-27

Alexander Håkansson, Västergård

Alexander Håkansson är lantbrukare i fjärde generationen på gården Västergård i Tågarp i Skåne. Gården driver han tillsammans med sin far Lars Håkansson. Det är en ren växtodlingsgård med traditionell skånsk växtodling; spannmål, sockerbetor och raps. Dessutom odlas åkerbönor och en stor del av grödorna är utsädesodling. Total brukad areal är 750 ha.

På Västergård används sedan många år växtodlingsprogrammet från Dataväxt. När Alexander Håkansson tog över för ett par år sedan ökades takten i digitaliseringen av gården. Med programmet LogMASTER och GPS-sändare i fyra av maskinerna loggas numera allt fältarbete.

Systemet håller koll på körtid, bränsleförbrukning etc. i realtid och efter körning taggas allt arbete i en mobilapp, med vilket redskap som använts t.ex. sprutning, gödningsspridning, harvning etc.

Uppgifterna förs sedan automatiskt över och samlas i portalen Lantbruk.se respektive i växtodlingsprogrammet för uppföljning och utvärdering.

Alexander Håkansson, Västergård

Hjälp i den dagliga verksamheten
För Alexander Håkansson och hans medarbetare på Västergård har växtodlingsprogrammet och de digitaliserade uppgifterna från varje körning blivit en del av de dagliga rutinerna och ett värdefullt verktyg för att hålla koll på helheten.

– Vi valde Dataväxt för att det är ett användarvänligt program och för supportens skull. Det har tagits väl emot även av våra medarbetare. Även de som var tveksamma till en början är nu positiva och ser verktygen som hjälp i vardagen, säger Alexander Håkansson.

Digitalcoaching ett naturligt nästa steg
De goda erfarenheterna av supporten som man fått hos Dataväxt under åren gjorde det naturligt för Alexander Håkansson och hans far att ansluta sig till den nya tjänsten digitalcoaching. De är nu bland pionjärerna och deltar i vidareutvecklingen av tjänsten utifrån en prototyp.

– Det är väldigt positivt att få en personlig kontakt som hjälper oss att ytterligare förbättra våra digitala verktyg och se möjligheterna för styrning av gården. Mellan besöken finns också möjlighet till fjärrhjälp där coachen kan koppla upp sig mot vår dator, säger Alexander Håkansson, som nyligen haft sitt första coachingbesök med syfte att få ordning och reda i systemen inför säsongen.

För det gäller att vara extra noga med förarbetet inför vårbruket och inför höstsådden och skörden året efter. Alla insatsvaror ska inventeras och läggas in i växtodlingsprogrammet; i tabeller för utsäde, gödsel, växtskyddsmedel etc.

Uppgifterna förs automatiskt över från ett år till det andra men behöver justeras varje år utifrån byte av insatsvaror, sorter etc. för att uppgifterna ska stämma med verkligheten. Det kan också vara frågan om att strukturera om sina skiften och se över skiftesgränserna inför varje år.

– Med våra digitala hjälpmedel kan vi bättre styra verksamheten och ligga steget före i allt arbete på gården. De gör oss bättre förberedda om vi av någon anledning måste ändra i planeringen. De har också gett oss ännu mer engagerade medarbetare då alla får en överblick och ser helheten, säger Alexander Håkansson.

Läs mer om LogMASTER