Dataväxt lanserar Klimatkalkylen

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2021-05-15

Vi lanserar snart ett nytt verktyg som skapar värde av din gårds klimatdata.

Jordbruket är under en stor omställning för att bli mer hållbart med mindre klimatpåverkan.
Dataväxt har tillsammans med Lantmännen tagit fram ett verktyg som hjälper dig att följa upp resultatet av dina hållbarhetsåtgärder.
Verktyget ”Klimatkalkylen” mäter faktiska utsläpp av växthusgaser på gårdsnivå, med hänsyn till dina lokala odlingsförutsättningar.

Vi vill med Klimatkalkylen bidra till en ny branschstandard för att mäta klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för nya affärsmodeller kopplat till hållbara mervärden.

Det finns en stor potential framåt för ”Klimatkalkylen”, med större skördar och minskad klimatpåverkan som följd, vilket kommer att gynna den enskilda lantbrukaren och svenskt lantbruk i stort.

Läs mer om ”Klimatkalkylen” och exempel på hur du kan använda den här.