Ny drönartjänst på Lantbruk.se

Publicerad av Emilia | 2017-05-08

Drönartjänst

Dataväxt AB lanserar ny analystjänst för drönarbilder på webbportalen Lantbruk.se.

Genom Dataväxts satsning på precisionsodlingstjänster på nätet, odlingsportalen Lantbruk.se, är det nu möjligt att analysera egna drönarbilder. Med drönare är det möjligt att se grödan från ovan för att på ett överskådligt sätt identifiera inomfältsvariationer och få bättre kännedom om sina fält. Variationerna kan exempelvis härledas till problemområden med hög ogräsförekomst, men kan också vara en indikation på varierat kväveupptag och då användas som underlag för platsspecifik gödsling med hjälp av tilldelningsfiler.

-Tillsammans med annan information från de egna fälten kan drönarbilder hjälpa lantbrukaren att fatta bättre beslut. Genom att göra rätt insatser vid rätt tidpunkt använder vi resurserna på ett mer effektivt sätt och får ut högre skördar, berättar Johan Martinsson, marknad- och affärsutvecklingsansvarig på DataVäxt AB.

Analystjänsten är framtagen av företaget Solvi AB. Grundaren Igor Tihonov tror att integreringen med Lantbruk.se kommer underlätta för användare som redan har sina skiften inritade i växtodlingsprogrammet DataVäxt.
– Det finns redan idag ett stort intresse för drönare i lantbruket och Solvi används redan av rådgivare och lantbrukare i flera länder runt om i världen. Genom samarbetet med Dataväxt får användarna en enklare arbetsgång som gör det lättare att komma igång, avslutar han.

 

Analystjänsten finns tillgänglig på Lantbruk.se med start den 9 maj 2017. Tjänsten går att prova under 15 dagar, därefter tillkommer en abonnemangsavgift. För mer information kontakta Johan Martinsson, Dataväxt AB på 0514-650 200 eller via mail jm@datavaxt.se. För att läsa mer om Solvi, gå in på solvi.nu.