Nya möjligheter i Markdata-appen

Publicerad av | 2018-02-22

Markdata

Webbapplikationen Markdata.se är gratis att använda och fungerar för alla fält från Skåne upp till större delen av Hälsingland.  Man kan använda Markdata.se för att se hur lerhalten varierar inom de egna fälten och ta fram tilldelningsfiler för platsspecifik kalkning och varierad utsädesmängd.

Nytt för i år är att man kan ladda upp egna pH-värden och ta fram kalkningsfiler för att höja markens pH-värde. Nödvändiga bakgrundskartor för kalkbehovsberäkningen finns redan inlagda i systemet.

Markdata.se är lätt att använda och är uppbyggd av en serie menyer, där man gör enkla val. Den kan användas i webbläsare på datorer och surfplattor samt i smarta mobiltelefoner.

Systemet är interaktivt och användaren kan själv ansätta eller korrigera givan av kalk eller utsäde och sedan skapa tilldelningsfiler som kan användas i traktorn. Man kan även ladda upp egna analysresultat från jordprovtagning, och förbättra bakgrundskartorna för den egna gården. Om man stänger webbläsaren och öppnar den igen måste man ladda in analysfilen igen, om man inte har ett dataväxt konto. Då kan man även visa tilldelningsfilen i en smart telefon och med hjälp av gps positionen navigera sig på fältet och appen visar vilken tänkt giva som ska spridas

Markdata är ett världsunikt samverkansprojekt där forskning, rådgivning och den privata sektorn arbetar tillsammans för att skapa enkel och användbar information från stora mängder data och avancerad modellering. Markdata.se är ett resultat av flera forskningsprojekt och har utvecklats i samverkan mellan SLU, Hushållningssällskapet och DataVäxt.

 

Klicka för bilder i fullstorlek.