PRESSRELEASE – Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2021-09-30

Vinnare innovationspris 2021

Dataväxt har fått glädjen att vara med i många projekt under de 25 åren som bolaget har funnits.  Ett av de senaste projekten vi har varit inblandade i är tjänsten ”Target Y – Skördekartering för alla” som använder satellitbilder genom vår plattform CropSAT.

I slutet av september vann ”Target Y – Skördekartering för alla” innovationspriset som delas ut av SLU Skara och Sparbanken Skaraborg. Prissumman på 75 000 kronor togs emot av Mats Söderström för projektets räkning.

– Vår tjänst ska göra det möjligt för den enskilda lantbrukaren att ta fram kartor över hur skörden varierar inom ett växtodlingsfält. Med hjälp av dessa kartor, satellitdata och GPS-teknik, så kan platsspecifika insatser som t ex gödning eller kalkning utföras ännu bättre i anpassad mängd för respektive plats. Detta blir resurseffektivt, då det tar större hänsyn till miljön samtidigt som det kan öka skörden. Modellen fungerar än så länge på vete och korn som är viktiga grödor såväl i Sverige som i hela världen. Genom att tjänsten kan göras tillgänglig för många till låga kostnader har den möjligheter att få genomslag lokalt, nationellt och även internationellt. Detta är fantastiskt kul och ett fint erkännande av vårt arbete med att försöka bidra till ett resurseffektivare lantbruk!

Du kan läsa mer om projektet på SLU Holdings hemsida, eller testa själv genom att skapa ett gratiskonto direkt på CropSAT!