PRESSRELEASE – Ny tjänst från Dataväxt: Effektivisera ditt jordbruk med en teknikcoach!

Publicerad av | 2017-12-01

Teknikcoach

Nu kan du få en personlig teknikcoach till ditt jordbruk. Med målsättningen att minska gapet mellan mjukvara och hårdvara lanserar Dataväxt AB en ny coachningstjänst.

-Det handlar om insamling, strukturering och hantering av stora mängder data. Med nya digitala verktyg kan vi hjälpa kunderna att dra större nytta av sin data och bli effektivare beslutsfattare, säger Johan Sjöblom som ansvarar för satsningen på Dataväxt.

Johan har lång erfarenhet av att använda Dataväxts programvaror som rådgivare och menar att det finns behov av en aktör som är vägledande och tar ett helhetsgrepp när det gäller teknikanvändningen inom det moderna lantbruket.

I satsningen ingår även ett närmare samarbete med etablerade rådgivningsaktörer med stödjande aktiviteter som främjar användningen av företagets produkter och digitala verktyg.

Coachningen kommer ske via Dataväxts teknikcoacher som ger varje användare en individuellt anpassad lösning efter den egna verksamhetens förutsättningar. Teknikcoachen finns med hela vägen från planering till utförande, dokumentation och uppföljning av insatser i växtodlingen.

Tjänsten kommer finnas tillgänglig från januari 2018. För mer information, kontakta ansvarig projektledare Johan Sjöblom, 0514-650 200.