PRESSRELEASE – SLU och Dataväxt utvecklar framtidens smarta växtodling

Publicerad av | 2018-04-25

CropSAT

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT® (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och Markdata.se (beslutsstöd med hjälp av en markdatabas över Sverige) tar nu Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Dataväxt nästa steg för att utveckla framtidens intelligenta jordbruk.

En ny Lab-grupp skapas på SLU bestående av forskare och nya doktorander som kommer att forska inom beslutsstödsystem för lantbruket. I samarbetet med Dataväxt är tanken att delar av denna forskning resulterar i digitala verktyg som ska möjliggöra en ännu effektivare precisionsodling.

Samarbetet sträcker sig över fyra år och kommer att innebära att ny kompetens rekryteras till Institutionen för mark och miljös avdelning för precisionsodling vid SLU i Skara.

– Från Dataväxts sida ser vi mycket positivt på fortsatt samarbete med SLU, som kan komma att bli digitala tjänster för bönder som vill utveckla sin odling, säger Johan Martinsson från Dataväxt. Tjänsterna CropSAT och Markdata.se kommer i samband med projektet att överföras till Dataväxt. De kommer nu att få nya funktioner och fortsatt vidareutvecklas för en internationell marknad.

– Vi är mycket glada över projektet som blivit verklighet tack vare mångas gemensamma insatser för att utveckla och sprida CropSAT samt SLU Holding som väsentligt bidragit under processen fram till samarbetsavtalet, säger Mats Söderström, forskare på SLU i Skara. I och med det nya samarbetet kommer vi få ökade resurser att utveckla ett område där Sverige ligger i framkant.

– Med CropSAT visade vi att även lantbrukare i molniga Skandinavien kunde använda satellitdata operativt och hitta ett sätt att styra gödslingen till de platser på fälten där den behövs bäst och gör mest nytta till förmån för produktion och miljö. Det här har fått stor spridning och i det nya arbetet hoppas vi kunna öka nyttan med satellittekniken i kombination med nya metoder som underlättar bondens beslut kring sin odling, fortsätter Mats Söderström.

Projektet är en del av en gemensam satsning av Västra Götalandsregionen (VGR) och SLU som fortsätter sitt nära samarbete och nu gör en satsning på strategiskt viktiga områden för ett hållbart lantbruk i Skara. De tre projekten är Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktion, Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket, och Innovationskraft och miljönytta i precisionsodling.

CropSAT® och Markdata är ett resultat av samarbete mellan forskare på SLU, Dataväxt och Hushållningssällskapets rådgivning med stöd från Agroväst. Greppa Näringen har möjliggjort att CropSAT® är tillgängligt för alla i Sverige.

För mer information:
Mats Söderström, SLU Skara, tel0511-67244, e-post mats.soderstrom@slu.se
Johan Martinsson, Dataväxt AB, tel 0514-650 212, e-post jm@datavaxt.se