Support

Publicerad av Dataväxt | 2016-05-01

Dataväxt-support

En ledstjärna i vårt arbete, oavsett om det gäller programvaror eller GPS-utrustningar, har hela tiden varit att du alltid skall ha nära till en god support. Utan support blir ingen teknik till någon större nytta. Därför är vi fokuserade på att ständigt vara tillgängliga för att hjälpa dig med de frågor som uppkommer.

Ser du efter hjälp till RTX, RTK, GFX-350, GFX-750, EZ-Guide 250, TMX-2050, Autostyrning, Precision IW, kablage eller montering? Gå direkt till supportsidan.

Gå till supportsidan

se alla våra videos på YouTube