Vad tjänar du på en kvävesensor på din gård?

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2021-11-02

N-sensorkalkylator

Testa vår kalkylator och se vad du kan tjäna på att använda en kvävesensor på din gård!

I kalkylatorn lägger du in hur stor areal du odlar av olika grödor, din genomsnittliga skördenivå och pris på respektive gröda. Du kan också ändra andra faktorer, t.ex. ränta och avskrivningstid.  Yara N-sensor bidrar till en jämnare kvalitet, högre kväveutnyttjande och en bättre miljö – fältförsök visar dessutom på en genomsnittlig skördeökning med 3,7 %.

VAD TJÄNAR DU PÅ EN N-SENSOR?