Vårfält

Slå ihop klienter

Två sätt att slå ihop klienter

Du kan slå ihop din klient med en annan genom att antingen:
- Ta över annans klient helt och hållet
- Få en kopia på den andra klienten så att nuvarande ägare behåller originalet
Notera att båda klienterna behöver sluta på samma årtal. Nedan kan du läsa mer om vad de olika valen innebär.

När begäran är skickad kommer vi behandla ditt ärende och återkoppla när hopslagningen är genomförd.
Vi kommer att kontakta den andra ägaren innan hopslagningen görs.
* Ditt kundnummer hittar du på din faktura.

Ta över annans klient

Den nuvarande ägaren kommer inte längre att ha tillgång till klienten, och därmed bli av med sin data och kan inte logga in, se något, lägga till, ändra eller ta bort någonting. Den data som finns på klienten i form av skiften, tabeller, ekonomiska uppgifter med mera kommer följa med över till den nya ägaren.

Få en kopia

Nuvarande ägare behåller sin originaldata, men en kopia på klienten görs som kan slås ihop med din klient. Det sker ingen synkronisering mellan originalet och kopian, så de ändringar som görs i respektive klient kommer inte flyttas över till den andra. Nuvarande ägare behåller sitt konto och sin licens. Kopian innehåller samma data som originalet och hanteras efter kopieringen som en egen klient som därefter kan slås ihop till en annan.
Jag vill(Obligatoriskt)
Finns en eller flera LogMASTERs på båda eller någon av klienterna?(Obligatoriskt)

Jag som vill ta över annan klient och slå ihop med min existerande klient

Den andra klientens nuvarande ägares uppgifter

Ägarens e-postadress(Obligatoriskt)
Notera att:
- Om det finns fler brukningsenheter på den andra klienten kommer alla brukningsenheter att slås ihop till din klient, även om det bara är en brukningsenhet du är intresserad av. Du kan manuellt radera data du inte vill ha.
- Skiften, tabeller, ekonomiska uppgifter och all övriga data kommer följa med över i båda ovanstående scenarier.
Jag är medveten om effekterna(Obligatoriskt)
Jag bekräftar(Obligatoriskt)
Jag intygar(Obligatoriskt)