Se GRÖDAN FRÅN OVAN

Se grödan från ovan

CropSAT är ett gratisverktyg som visar variationen av biomassa på dina fält med hjälp av satellitbilder. Med hjälp av verktyget kan du sedan följa fältens utveckling och skapa såkallade tilldelningsfiler för att optimera gödsling eller sprutning.

Vad använder jag CropSAT till?

Du kan använda CropSAT för att se hur biomassan varierer på dina skiften. Med hjälp av den informationen kan du optimera din gödsling eller sprutning för att minska inomfältsvariationen på dina fält. Du kan skapa en såkallad tilldelningsfil som sedan kan användas i din GPS-display tillsammans med kompatibelt redskap som stödjer variabel giva. Om du inte har någon autostyrning går det bra att ändå se kartan med variationen i vår mobilapp DataVäxt Mobil och sedan manuellt styra givan.

Vad är vegetationsindex?

I det här fallet betyder det ett mått som är korrelerat till biomassa. Det bygger i princip på förhållandet mellan reflekterat infrarött ljus och rött ljus. En frodig gröda reflekterar mycket infrarött ljus, medan klorofyll absorberar rött ljus.

CropSAT är gratis att använda för alla som är intresserade. Bilder från olika datum är tillgängliga över hela landet. Bilderna kommer från Sentinel-2.

FÖR EFFEKTIVA LANTBRUKARE

Se grödan från ovan och skapa tilldelningsfiler