Dataväxt AB övertar agenturen för Trimble Ag i Finland och tar med det ett stort kliv in på den finska marknaden för precisionsodling. 

Genom ett avtal med det finska företaget Geotrim Oy tar Dataväxt AB över den befintliga verksamheten inom precisionsjordbruk med försäljning, marknadsföring och support av Trimble Ag-produkter i Finland.  

I samband med övertagandet rekryteras även Tage Stam från Geotrim som nu fortsätter sitt tidigare arbete tillsammans med Dataväxt. 

-Vi är väldigt glada över överenskommelsen med Geotrim och stolta över att bli huvudleverantör av Trimbleprodukter på den finska lantbruksmarknaden. Med våra erfarenheter av precisionsjordbruk i Sverige och i Norge kan vi utveckla verksamheten i Finland och fortsätta hjälpa finska lantbrukare att utvecklas inom precisionsodling, säger Fredrik Djupmarker, VD på Dataväxt. 

Dataväxt har sedan september 2018 samarbetat med Lantmännen Agro Oy och därigenom komplettas den befintliga direktförsäljningen av Trimble Ag i Finland med Lantmännen som återförsäljare. https://www.lantmannenagro.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/lantmannen-agro-panostaa-maatalouden-digitaalisiin-palveluihin/

Läs pressmeddelandet från Geotrim här: https://www.geotrim.fi/component/k2/item/538-5-12-2018-trimblen-agri-tuotteiden-jalleenmyynti-siirtyy-suomessa-datavaxt-ab-lle-lantmannen-oy-lle