Dataväxts IDENTITETSMANUAL

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

Välkommen till Dataväxts identitetsmanual!

Här kan du läsa om vårt varumärke och hur man bär sig åt för att kommunicera på ”Dataväxt-sätt”.

Tillsammans är alla vi som jobbar på Dataväxt delaktiga i den bild vi förmedlar av företaget! Denna manual ska göra det enkelt för alla att vara konsekventa – både i språk, design och budskap.