GRAFISKA BYGGSTENAR

DATAVÄXTS IDENTITETSMANUAL

Våra grafiska byggstenar

De grafiska byggstenar som presenteras här ligger till grund för vår visuella identitet. Våra byggstenar är skapade utifrån hörnstenarna i vår kommunikation – vår logosymbol, vårt typsnitt och vår Tone of voice.

Genom att använda byggstenarna i din kommunikation får du ett bättre och tydligare genomslag för ditt budskap.

Byggstenarna uppdateras och kompletteras med jämna mellanrum. Är det någon fil du saknar så kan du ta kontakt med Dataväxts marknadskommunikationsavdelning via info@datavaxt.se