VARUMÄRKETS GRUNDER

DATAVÄXTS IDENTITETSMANUAL

Varumärket Dataväxt

Innovativt teknikföretag

Vi positionerar oss som innovativt teknikföretag i svensk lantbruksbransch och har varit ledande inom vårt område ända sedan starten 1996.Vårt varumärke associeras med teknik, kunskap, innovation och samarbete.

Nyttan i fokus

Vår kommunikation i text, ljud och bild ska stötta vårt varumärke och de värden företaget står för. Vår affärsidé är att leverera tekniska lösningar för lantbrukare som vill bli effektivare och nyttan för våra kunder ska alltid ligga i fokus.

Partner för bättre lönsamhet

Företagets kommunikation ska syfta till att förmedla Dataväxt som en framtidsorienterad partner som jobbar för att öka lönsamheten och konkurrenskraften på de marknader som vi agerar på.

Av lantbrukare, för lantbrukare

Med ett kraftfullt formspråk och vardagsnära, personliga bilder bjuder vi in mottagaren till vårt universum av tekniska lösningar och förädlad information. Dataväxt är ett företag uppbyggt av lantbrukare, för lantbrukare och när vi pratar ska vi göra det med rösten från lantbruket.

Hörnstenarna i vår kommunikation

Läs mer om det som utgör hörnstenarna i vår kommunikation – vår logosymbol, vårt typsnitt och vår Tone of voice. Dessa tre är grunden för alla andra byggstenar som vi använder i vår kommunikation. Eller som en gammal marknadskommunikatör en gång sa: ”Byggstenar kan komma och gå men hörnstenarna skall för alltid bestå!”