Integritetspolicy

Dataväxt AB behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder Dataväxts digitala plattformar och tjänster.

Dataväxt värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Dataväxt sker i enlighet med svenska personuppgiftslagen (1998:204), eller lag som träder i dess ställe, och motsvarande lagar i de länder där Dataväxt verkar. Denna integritetspolicy beskriver hur Dataväxt behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga Dataväxts hemsidor, mobilappar, plattformar i sociala medier, kampanjer och tävlingar (nedan ”Dataväxts digitala kanaler”).

Genom att besöka/använda någon av Dataväxts digitala kanaler samtycker du till att Dataväxt behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter eller tävlingsbidrag utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används den?

När du besöker eller kommunicerar med Dataväxt i Dataväxts digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa kan exempelvis vara: namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du deltar i tävlingar och dylikt som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss samlas in.

Personuppgifterna samlas in: (i) För att vi ska kunna kommunicera med dig, (ii) för att administrera tävlingar, vinster och marknadsaktiviteter, samt (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra Dataväxts digitala kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Dataväxt kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som Dataväxt erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@datavaxt.se.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Dataväxt värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Därför har vi vidtagit de tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Dataväxt behandlar om dig inom ramen för Dataväxts digitala kanaler. Dataväxts digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som Dataväxt inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att Dataväxt ska sluta att behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta i så fall Dataväxt på info@datavaxt.se. Du har även rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter som Dataväxt har registrerat om dig, samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. För detta krävs en skriftlig begäran, undertecknad av dig.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Dataväxt behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@datavaxt.se.

Information om cookies

Dataväxts användning av cookies

Vi använder cookies på datavaxt.se. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer. Dessa cookies spårar bland annat om du sett en reklamkampanj för Dataväxt på en annan webbplats och sedan kommits till Dataväxt webbplats.

Den information som samlas in via cookies på datavaxt.se används endast Dataväxts, d.v.s. inte för tredje parts, ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”). Alternativt lagras de på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies som lagras

Nedan kan du läsa om de olika cookies som används på datavaxt.se och varför vi samlar in dem.

Funktionalitet

Dessa cookies är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera och skapas vid din ankomst till platsen. De kan även underlätta vissa funktioner och göra din upplevelse bättre – t.ex. genom att komma ihåg vilket språk du använder eller om du sett en popup eller inte.

wp_woocommerce_session_[nummer], WooCommerce: Innehåller en kod för att hålla reda på kundens varukorg i databasen.

woocommerce_cart_hash, WooCommerce: En krypterad sträng som representerar innehållet i varukorgen.

woocommerce_items_in_cart, WooCommerce: Håller reda på objekt i varukorgen.

intercom-id-d5lio49d, intercom-session-d5lio49d, Intercom: Funktionalitet för chatten.

__unam, Google Analytics/ShareThis: Räknar klick och delningar till sociala nätverk.

sgPopupDetails1, PopupBuilder: Minns om ett popuperbjudande visats eller inte

Statistik

Dessa cookies hjälper oss att förstå hur du som användare interagerar med webbsidan. Utfrån det kan vi anpassa eventuella annonser som visas efter vilket innehåll vi tror kan vara relevant för dig.

datavaxt_visited_blog: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

_ga, _gat, _gid, Google Analytics: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Fr, Facebook: Spårning.

Oklassificerade

Dessa cookies håller vi, tillsammans med leverantören, fortfarande på att klassificera.

_le_v_aid.566aa321e4b0b33b10acfe8e.65ea

_le_ses.566aa321e4b0b33b10acfe8e.65ea

_le_ref.566aa321e4b0b33b10acfe8e.65ea

_le_id.566aa321e4b0b33b10acfe8e.65ea

Hur du undviker cookies

Vad gör du om du inte accepterar användning av cookies? Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten pådatavaxt.se begränsas.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Dataväxt webbplats. Dataväxt kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.