integritetspolicy och information om cookies

Inledning

Dataväxt AB (Dataväxt) behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder våra webbplatser, mobilapplikationer och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) och om dig som deltar i kampanjer och tävlingar som anordnas av Dataväxt eller som kontaktar oss i anledning av kundärenden.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i anslutning till det, och även vilka cookies som används i anslutning till våra Digitala Kanaler.

Dataväxt värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Dataväxt sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR)[1]. Lokal personuppgiftslagstiftning utanför EU/EES beaktas i relevanta fall.

I anslutning till Dataväxts digitala tjänster kan specifik information om personuppgiftsbehandling ges och den har i så fall företräde framför denna allmänna information.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vittskilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, köphistorik, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Vid besök i våra Digitala Kanaler

När du besöker eller använder våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ”Information om cookies- och hur du ska undvika cookies”.

Vid deltagande i tävlingar, andra marknadsaktiviteter eller utvärderingar

Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas av Dataväxt kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga t.ex. för att administrera vinster, komma att behandlas. Om du är med i en utvärderingsaktivitet gällande någon av Dataväxt produkter behandlas även dina omdömen och förslag, samt uppgifter om kön och ålder.

Vid kontakter med vår kundtjänst och annan kommunikation

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt som säljs och / eller produceras av Dataväxt, kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på om du besöker våra Digitala Kanaler, deltar i tävlingar, andra marknadsföringsaktiviteter eller utvärderingar eller kommunicerar med oss i andra sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig;
 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende (t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.);
 • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess;
 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring;
 • För att följa upp och utvärdera Dataväxt produkter;
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på;
 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra Digitala Kanaler; samt
 • För att marknadsföra produkter och tjänster från bolagen inom Dataväxt (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@datavaxt.se Elektronisk marknadsföring kan du även välja bort via länk i våra utskick.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Dataväxt behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, hantera eventuella reklamationer eller andra typer av kundtjänstärenden. Vi behandlar också personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av det, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler, ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler eller kommunicera med dig t.ex. via kundtjänst.

Om Dataväxt skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Dataväxt endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Dataväxt värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Dataväxt kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för Dataväxts räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Dataväxt samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Dataväxt räkning får alltid underteckna avtal med Dataväxt för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Dataväxt kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Dataväxt kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Dataväxts Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. Denna integritetspolicy gäller endast för Dataväxt Digitala Kanaler.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har vissa rättigheter i förhållande till Dataväxt som är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifter (se kontaktinformation nedan):

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Dataväxts tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Information om cookies – och hur du kan undvika cookies

Dataväxts användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer. Dessa cookies spårar bland annat om du sett en reklamkampanj för andra koncernbolag på en annan webbplats och sedan kommit till Dataväxt webbplats.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Dataväxt ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på denna Digitala Kanal beskrivs i tabellen nedan.

Namn Domän Typ av cookie och funktion Lagringstid
ai_user api.datavaxt.se Microsoft Förbättrad användarupplevelse Raderas när webbläsaren stängs.
gtm_id .intercom.io Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 8 år
intercom-id .intercom.io Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 18 år
intercom-id-d5lio49d .lantbruk.se Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 9 mån
intercom-lou-d5lio49d .lantbruk.se Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 9 mån
intercom-session-d5lio49d .lantbruk.se Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 3 dagar
intercom_tracker .intercom.io Intercom Funktionalitet: Funktionalitet kring chatten 8 år
_ga .lantbruk.se Google Analytics Identifierar användaren. Statistik: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 2 år
_gat .lantbruk.se Google Analytics Throttlar request rate. Statistik: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 1 min
Namn Domän Typ av cookie och funktion Lagringstid
_gid .lantbruk.se Google Analytics Identifierar användaren. Statistik: Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 24 h
SSID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 2 år
SIDCC .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 3 mån
SID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 2 år
SAPISID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 2 år
NID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 6 mån
HSID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 2 år
CONSENT .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 20 år
APISID .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 2 år
1P_JAR .google.com Google Maps Förbättrad användarupplevelse 1 mån
ASP.NET_SessionId lantbruk.se Microsoft Behövs för att identifiera klienten med websessionen. Raderas när webbläsaren stängs.
lantbrukAuth lantbruk.se Dataväxt Håller token för den inloggade användaren Raderas när webbläsaren stängs.
lang lantbruk.se Dataväxt Håller valet av språk 10 år
__strip_mid .lantbruk.se Stripe Förbättrad användarupplevelse 3 mån

 

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Dataväxt webbplats. Dataväxt har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Kontaktinformation vid frågor om personuppgifter och cookies

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Dataväxt. Om du har frågor rörande hur Dataväxt behandlar dina personuppgifter eller använder cookies är du välkommen att kontakta Dataväxt dataskyddsombud/ ansvarig roll för personuppgiftsfrågor på info@datavaxt.se

[1] Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).