FULL ÖVERSIKT PÅ GÅRDENS MASKINANVÄNDNING

Bättre uppföljning på tid- & bränsleåtgång

Samla information från dina maskiner och på bättre koll på gårdens maskinkostnader, ändå ner på skiftesnivå. Med LogMaster får du bättre underlag på var tiden och dieseln tar vägen.

Information i realtid

Eftersom maskinerna alltid är uppkopplade kan du få realtidsinformation om position, bränsleförbrukning osv...

Alltid uppkopplade

LogMaster-enheten samlar in data varannan sekund och laddar sedan kontinuerligt upp det på ditt Dataväxt-konto.

Bränsleförbrukning

Nuvarande bränsleförbrukning samlas in från din maskin via CANBUS, det finns på alla moderna traktorer, tröskor och lastare.

Automatisk skifteshantering

Tack vare att vi har blockkartan som grund kan du automatisk få en uppdelning mellan fält och transporter.

Rapporter

Vi har flera olika typer av rapporter som gör det möjligt för dig att ta fram tex. fakturaunderlag eller underlag för beslut/investeringar.

Se dina maskiner i telefonen på språng

Eftersom alla maskiner är uppkopplade kontinuerligt mot systemet kan du få se position och motordata i realtid i vår mobilapp DataVäxt Mobil. Detta gör det möjligt att som driftsledare spara tid vid tex. planering eller driftsledning i fält. Det är också i mobilappen som du kategoriserar vad du gör för fältarbeten, vi kallar det at man "taggar" sina arbeten. Det kan med fördel göras efter avslutat fältarbete.

Du hittar vår mobilapp DataVäxt Mobil här.

 

Exempel på hur lantbrukare nyttjar informationen

Snöröjning

Genom att logga sin körning med hjälp av LogMaster går det bra att få ut tidsunderlag för resp. yta/kund. Du ritar helt enkelt in dina olika områden och kan sedan få fram tid & bränsle för resp. yta. Detta är praktiskt vid fakturering av tex. snöröjning, entreprenad eller andra maskinarbeten.

Analysera bränsleförbrukningen

Genom att se på kartan hur bränsleförbrukningen varierar över fälten kan du lättare se hur det ev. går att köra på ett annat sätt för att spara både tid & bränsle. Går det kanske att optimera körspår, se över odlingshinder eller slå ihop skiften för att effektivisera och öka kapaciteten?

Ekonomisk uppföljning på individuellt skifte

Du ser ända ner på skiftesnivå vilka kostnader fälten haft under växtodlingssäsongen och efteråt går det bra att göra efterkalkyler på maskinkostnaderna. Använder du även vårt växtodlingsprogram får du in kostnader för dina insatsmedel under året.

Är du intresserad av att höra mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter och vilka maskiner du har så återkommer vi med mer info samt affärsförslag för just din gård.