Cropmap tilldelingskarta

CropMAP

ETT LÄTT SÄTT ATT ANALYSERA SKIFTEN OCH SKAPA TILLDELNINGSFILER

Cropmap tilldelingskarta
Visualisera

Kartan ger dig en tydlig bild av hur fältet varierar

Analysera

Lär dig mer om vad som styr just din skörd

Använda

Skapa tilldelningsfiler som passar dina förutsättningar

Analys

Vill du jämföra flera datalager med information för att förstå den inomfältsvariation som finns på ditt fält? Exempelvis skördekartering mot information från markkartering, eller flera olika bilder från CropSAT?  

Fyra kartbilder samtidigt

Upp till fyra olika datalager/kartor kan samtidigt jämföras på ett skifte. Genom att visa olika datalager på de olika fönsterna kan man tydligt och visuellt se mönster och lära sig mer om hur fältets variationer påverkar varandra. Tillgängliga datalager/kartor kan vara tex markkartering, sensordata, skördedata, tilldelning och bilder från CropSAT. 

CropMAP

Cropmap tilldelingskarta

Fältdata

Vad är fältdata? Nedan förklarar vi vad som finns.  

Skiften

Nya Dataväxt överför dina skiftesytor direkt till CropMAP. 

Datalager

När en fil importeras sorteras punkterna till respektive skifte och möjlighet att se interpoleringar finns för ytan. Det är också möjligt att dela data och skapa tilldelningsfil för datalagret. 

Visning av skiftets datalager 

När du visar dina skiften i CropMAP finns det ett antal tillgängliga datalager: 

 • Markkartering 
 • Sensordata 
 • Skördedata (skördenivå och vattenhalt) 
 • Tilldelning 
 • CropSAT 

Metod och parametrar är specifikt anpassade efter den datatyp som visas.

Markeringar

Markeringar i kartan kan vara punkter, linjer eller ytor. Ytorna kan hämtas från ”molnet” eller skapas och redigeras direkt i CropMAP. Varje objekt kan tändas eller släckas i kartvyn i CropMAP. 

Importera datalager

I CropMAPs importfunktion laddar du enkelt upp egna datalager som du sedan kan analysera. 

Datatyper du kan ladda upp som kartlager:

 • Markkartering – Analys från jordprover med eller utan koordinater, koordinaterna kan laddas upp i en separat textfil eller från Dataväxt mobile. 
 • Loggdata – Yara N-Sensor 
 • Tilldelningsfiler – Trimble 
 • Skördekartering – CNH, Fendt, AGCO, John Deere, Claas, Krone och Trimble 
 • Kartobjekt – Allmän kartfil (.shp) och Fältgränser. 

 

Dela med dig av din karta
Vill du dela din karta kan du smidigt kopiera en länk eller skicka e-post med länken och skicka ett meddelande till en eller flera mottagare.
När mottagaren öppnar länken visas kartan, och ett val om att logga in eller skapa konto hos Dataväxt visas. Inloggad användare kan välja att spara ner filen på sitt konto.

Cropmap tilldelingskarta

Tilldelning

Utifrån de insikter du fått genom att jämföra datalager/kartor så kan du nu välja att skapa en tilldelningsfil på exempelvis utsäde eller kväve utifrån det datalagret du önskar. 

Skapa tilldelning

Skiftets datalager, eller hela datalager, kan användas för att skapa tilldelningsfiler. Olika typer av tilldelningar (gödsling, sprutning, kalkning, sådd) kan skapas tillsammans med en egenskap som delas in ifrån tre ändå upp till sju steg/nivåer för tilldelningsfilen.

Exportera tilldelning

Tilldelningsfilen kan exporteras i olika format för att passa flera olika maskinleverantörer på marknaden. Filen läggs sedan enkelt på ett USB-minne som läses in av maskinen. Bland filformaten finns Trimble, John Deere, Kvarneland, Case, New Holland, Yara, AGCO, Valtra, Fendt, Müller. Det går även att exportera som JPG-bild, Shape-fil eller en textfil. 

Samverkar med Nya Dataväxt

Eftersom du har dina skiftesytor i Nya Dataväxt så förs dessa med automatik över till CropMAP,  vilket gör det väldigt enkelt att komma igång med CropMAP och dubbelarbete undviks. 

CropPLAN/Nya Dataväxt

Priser

OBS! För att använda CropMAP behöver du ha Nya Dataväxt som bas.

Nya Dataväxt/CropPLAN
Nya Dataväxt

1950 kr + 7 kr/ha (tak 8000 kr)

CropMAP

750 kr +2 kr/ha och år

I CropMAP ingår:

 • Yara filuppladdare
 • Som inloggad på CropSAT sparas tilldelningsfilerna direkt till CropMAP
Halmbalar