Nya Dataväxt

STÖDJER DINA BESLUT

Gör det enklare att ta rätt beslut

Säg hejdå till servettkalkyler och dålig magkänsla. Med växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt får du underlaget du behöver för att ta rätt beslut i alla gårdens lägen.

Från planering, rapportering och dokumentation till analys och uppföljning.

Ta bättre beslut med Dataväxt

Med Nya Dataväxt kan du:

  • planera dina gödslingar, växtskyddsinsatser och växtföljder
  • använda mobilappen och rapportera och dokumentera dina insatser i fält. Logga alltifrån skörd, växtskydd till gödsling med ett par klick.
  • gör det enklare att följa lagkrav och regler
  • beräkna ditt klimatavtryck med hjälp av Klimatkalkylen
  • autogenerera rapporter baserat på din data – revision, inköp, planering, fakturering och budget  
  • få stenkoll på kostnaderna med hjälp av ekonomisk uppföljning med efterkalkyl
  • spara tid med automatisk växtföljdsplanering med insådd och växtföljd för dina vallgrödor
  • importera och exportera skiftesytor till din GPS-utrustning
  • exportera och importera data till och från SAM Internet

Ta din vall- och spannmålsodling till nästa nivå

Fält i sol

Jag har använt mig av växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt i många år och tycker att en stor fördel är att det går att föra in alla insatser som sådd, mängd, tidpunkt och så vidare direkt i mobilen. Annars glöms det lätt bort.
Det är också enkelt att gå tillbaka och se hur vi har gjort tidigare år. Jag tycker det är väldigt smidigt.

— Hans Blackert, Vistena Askegård

Jag gör en preliminär planering av vad som ska sås på vilket skifte redan på våren inför höstsäsongen och kan även se växtföljden bakåt i tiden. Nya Dataväxt ger en mycket bättre överblick historiskt och jag kan också sortera skiftena på olika sätt.

— Anders Hurtig, Sörby Gård

Funktioner i Nya Dataväxt

Enklare SAM-ansökan

Jobba smart med din SAM-ansökan. Exportera och importera data till och från SAM Internet. 

Gödselplanering

Planera och rapportera din gödsling med ett klick – på webben eller direkt i din mobil.

Växtföljd med många års överblick

Samla all din data och få de insikter du behöver för att skapa den perfekta växtföljdsstrategin.

Pris

Växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt
(app för mobiltelefon och padda inkluderat):

 

1950 kr + 7 kr/ha (pristak 8000 kr)

Nya Dataväxt både på dator, padda och mobil

Rundballar på rad på ett nyskördat fält