Så här jobbar din LogMASTER

Så här registreras dina LogMASTER-körningar

Körning #1

Du kör in på ett fält, utför ett arbete där och kör ut igen

 • 1 st Arbete på fält
 • 2 st Transport
Körning #2

Du kör in på ett fält, och utför ett arbete där. När du är klar kör du till ett annat fält som inte är direkt angränsande och utför ett arbete där. Därefter lämnar du fältet.

 • 2 st Arbete på fält
 • 3 st Transport
Körning #3

Du kör in på ett fält, utför ett arbete där, lämnar fältet för att t ex köra hem och fylla såmaskinen. Därefter återvänder du till fältet och fortsätter med arbetet. När du är klar lämnar du fältet.

 • 1 st Arbete på fält
 • 2 st Transport
 • 1 st Arbete utanför fält
Körning #4

Ingen registrering på fältet, det måste vara mer än 15 meter in på blocket.

Körningen kommer att registreras som en transport.

Körning #5

Du kör in på ett fält, påbörjar ett arbete där, lämnar fältet för att köra till ett annat fält där du påbörjar och slutför ett arbete. Därefter återvänder du till det första fältet  och kör klart det arbetet. Därefter lämnar du fältet.

 • 1 st Arbete på fält
 • 2 st Transport
 • 2 st Arbete utanför fält
Körning #6

Du kör in på fält A, påbörjar ett arbete där, lämnar fältet för att köra in på fält B där du vänder, mindre än 15 meter in från fältkanten. Därefter kör du tillbaka till det ursprungliga fältet A och fortsätter arbetet där. Du väljer sedan att flytta dig till ett annat fält C som du kör klart, kör sedan tillbaka till det första fältet A. Därefter kör du hem och sedan tillbaka till fältet A och slutför arbetet på fältet. När du är klar lämnar du fältet.

 • 1 st Arbete på fält
 • 2 st Transport
 • 1 st Arbete utanför fält