Jord i händer

markdata

SÅ VARIERAR DIN LERHALT

Markdata på laptop

Anpassa utsädesmängd eller kalkgivan

Använd den digitala åkermarkskartan och skapa din egen tilldelningsfil utifrån lerhaltvariationen inom fältet! Verktyget kan t.ex. användas för att anpassa utsädesmängden vid sådd eller kalkgivan vid strukturkalkning.

Markdata är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning, men du får tillgång till flera funktioner om du har ett Dataväxt-konto.

GÅ TILL MARKDATA

Ikon fält

Se hur din lerhalt varierar över fältet utifrån den digitala åkermarkskartan

Ikon knappnål

Analysera din jordart utifrån den digitala åkermarkskartan och din egen markkartering

Ikon körspår

Skapa tilldelningsfiler för att anpassa utsädesmängden vid sådd eller kalkgivan vid strukturkalkning

Varifrån kommer kartan?

Lerhaltskartan kommer från Digitala åkermarkskartan som tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Det är beräknade värden från fjärranalysdata (gammastrålning och topografi) som kombinerats med referensmätningar (laboratorieanalys av jordprover) som gjorts av Jordbruksverket samt data från SGUs kvartärgeologisk karta.

Läs gärna mer i rapporten: Söderström M. & Piikki K. 2016. Digitala åkermarkskartan – detaljerad kartering av textur i åkermarkens matjord

Halmbalar

Är du intresserad av att höra mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi med mer info om Markdata.