Såmaskin

Trimble AUTOSTYRNING

PRECISION HELA VÄGEN

Trimble Autostyrning

Låt oss styra, så kan du fokusera på annat!

Med autostyrning i ditt fordon kan du öka precisionen i odlingen samtidigt som du kan rikta all uppmärksamhet mot redskapet. Resultatet blir större utnyttjande av arbetsbredden och minskad förbrukning av tid, bränsle och insatsvaror. Kort och gott – ett bättre utfört arbete.

KONTAKTA MIG MED MER INFO

Få mer gjort på mindre tid!

Mindre överlapp och snabbare överfarter. Spara både utsäde, växtskyddsmedel och gödsel. Öka mängden jordbruksmark med mindre mistor på vändtegen. Fördelarna med autostyrning är många! En del går lätt att översätta till kronor och ören medan andra, som t.ex. minskad belastning på nacke och axlar efter långa dagar eller att orka mer när man slipper koncentrera sig på styrningen, innebär stora förbättringar i arbetsmiljön ändå.

Se på filmen hur en autostyning från Trimble kan förbättra din arbetsdag!

fält
tomas karlsson

Jag sår direkt med GPS:en, man harvar vartannat drag och sedan när man kör tillbaka så klarar man att ta det andra draget väldigt precist. En annan fördel är att det blir mycket mindre mista vid vändning, det gör säkert tio procent mer odlingsmark.
När det gäller gödsling så blir det att man kör mindre omlott. Så det går åt mindre gödsel.

— Tomas Karlsson, Tössegården, Lidköping
Arvid Holm

Har man inte kört med autostyrning är det svårt att förklara hur bra det är.
Det är beroendeframkallande.

— Arvid Holm, Händene Entreprenad och Lantbruk, Skara

Displayer

För att beräkna din position och skapa körspår fodras en display och en GPS-/GNSS mottagare. Displayen är därför nödvändig vid autostyrning, men kan också användas enbart till guidning, alltså när du styr själv.

I displayen kan du dessutom kartera olika objekt på fältet, koppla in kameror, hantera tilldelningsfiler och mycket, mycket mer…

Autostyrning

Autostyrningen hjälper dig att manövrera fordonet över fältet med hjälp av ett styrsystem som automatiskt följer de körspår som din display har skapat. Välj det system som passar dig bäst utifrån typ av odling, hastighet i fält och – inte minst – dina krav på precision och komfort.
Vi erbjuder tre olika autostyrningar: EZ-Steer, EZ-Pilot och Autopilot

EZ-Steer

Den mest lättflyttade styrningen vrider ratten med hjälp av en elektrisk motor och ett friktionshjul. Terrängkompensering ser till att du håller linjen även i lutningar.

EZ-Pilot

En elektrisk motor monterad på rattstången styr maskinen och korrigerar snabbt för ojämnheter i terrängen. Med sin slimmade design tar den inte upp hyttutrymme i onödan.

Autopilot

Helt integrerad och med oöverträffad prestanda klarar den all terräng och alla hastigheter - med bästa tänkbara förarkomfort.

Korrektionssignaler

Korrektionssignaler krävs för att rätta till de fel som uppstår när positionssignalerna färdas från satelliterna ner till mottagaren i maskinen. Det finns många korrektionssignaler, mer eller mindre avancerade beroende på vilken noggrannhet de ska kunna leverera.

Egnos

0-30 cm

ViewPoint RTX

0-30 cm

RangePoint RTX

0-15 cm

CenterPoint RTX

0-2,5 cm

RTK VRS/Radio

0-2 cm

Vilken korrektionssignal passar dig?

Här kan du jämföra dem varandra och med dina behov för att hitta rätt korrektionssignal för just din verksamhet!