Yara N-Sensor

Ta vara på din inomfältsvariation

Rätt giva på rätt plats!

Med Yara N-Sensor använder du sensorteknologi för att mäta grödans behov av kväve i realtid. Sprid din gödning i rätt mängd och på rätt plats, direkt ute på fältet. Yara N-Sensor bidrar till en jämnare kvalitet, högre kväveutnyttjande och en bättre miljö.

Ta vara på din variation inom fältet!

I dag handlar det om att göra det bästa utav varje hektar vi odlar, optimera skörden och samtidigt göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Att vi har variationer på fältet vet vi i dag, är du nyfiken på hur dina fält varierar kan du kostnadsfritt kolla in CropSAT.se och se hur just dina fält ser ut.

Yara N-Sensor är den marknadsledande kvävesensorn och det är tack vare sin kunskap om kväveupptag och optimering. Det har utförts över 186 försök och flertalet av dem i Sverige. Yara har i över 10 år arbetat med sensorteknik och att hitta den optimala givan. Här följer några av de fördelar du får med en egen Yara N-Sensor.

Skördeökning

Det har gjorts över 186 försök där resultaten visar på en stor skördeökning.

Minskad liggsäd

Eftersom Yara N-Sensor jämnar ut fältets variation riskerar du mindre liggsäd än traditionella metoder.

Insatserna

Försöken visar att endast 20% av fältet får ”rätt” giva idag, resterande får antingen för mycket eller för lite.

Två versioner av Yara N-Sensor

Det finns två versioner av Yara N-Sensor, nedan ser du skillnaderna.

Yara N-Sensor CLASSIC

Den traditionella Yara N-Sensor Classic är beroende av dagsljus och kan köras 6 -11 timmar per dygn beroende på årstid.

Yara N-Sensor ALS

Yara N-Sensor ALS har en egen ljuskälla som gör att den kan användas oberoende av dagsljus – alltså även på kvällar och nätter.

Jämna ut inomfältsvariationen

Sprid din gödning i rätt mängd och på rätt plats, direkt ute på fältet. Yara N-sensor bidrar till en jämnare kvalitet, högre kväveutnyttjande och en bättre miljö – fältförsök visar dessutom på en genomsnittlig skördeökning med 3,1 %.

Rätt giva på rätt plats!

Yara N-Sensor monteras på traktortaket och registrerar grödans färg för att beräkna klorofyllinnehållet i växten. Yara N-Sensor ändrar sedan givan så att gödningen sprids i rätt mängd och på rätt plats, direkt ute på fältet. Information om givan lagras tillsammans med koordinater från din GPS-mottagare. På så sätt kan du enkelt skapa en karta över variationen – en dokumentation som ger dig maximal kännedom om fältet inför framtida beslut!

Förutom klorofyllinnehåll mäter Yara N-Sensor även grödans biomassa, vilket innebär att du även kan använda informationen till exempelvis varierad stråförkortning, varierad svampbekämpning samt blastdödning i potatis. Du kan även variera gödsling med till exempel fosfor utifrån markkartan.

Det finns stora miljövinster att göra med Yara N-Sensor. Genom att undvika övergödsling kan du reducera utlakningen av kväve från dina fält och övergödningen av sjöar och vattendrag. Dessutom visar försök på en genomsnittlig skördeökning med 3,1 % och ett ökat kväveupptag på 4,4 kg N/ha.

Se variationen på kartor i ditt växtodlingsprogram

Vid skanningen av grödan med Yara N-Sensor skapas det kartor som du sedan kan analysera i ditt växtodlingsprogram från DataVäxt. Du ser bland annat inomfältsvariationen på biomassan men även hur N-Sensorn valde att placera kvävegivan på fältet.

Biomassa

 

N-giva

 

INTRESSERAD AV HUR YARA N-SENSOR KAN PÅVERKA RESULTATET PÅ DIN GÅRD?

Det lönar sig med mindre areal än du tror! Använd Greppa Näringens kalkylator för att räkna på din egen Yara N-Sensor.