Slå sammen klienter

To måter å slå sammen klienter på

Du kan slå sammen klienten din med en annen ved å:
 • Overta en annens klient fullstendig
 • Få en kopi på den andre klienten slik at nåværende eier beholder originalen
  Merk at begge klientene må avsluttes samme år. Nedenfor kan du lese mer om hva de ulike valgene betyr.
 • Ta over en annens klient

  Den nåværende eieren vil ikke lenger ha tilgang til klienten, og dermed ikke lenger ha tilgang til dataene og vil ikke kunne logge på, se, legge til, endre eller slette noe. Dataene som ligger på klienten i form av pakker, tabeller, økonomiske data med mer vil bli overført til ny eier.

  Få en kopi

  Nåværende eier beholder sine originale data, men det lages en kopi av klienten som kan slås sammen med klienten din. Det er ingen synkronisering mellom originalen og kopien, så endringene som er gjort i hver klient vil ikke bli overført til den andre. Nåværende eier beholder sin konto og lisens. Kopien inneholder samme data som originalen og håndteres etter kopieringen som en egen klient som deretter kan slås sammen til en annen.
  Jeg vil(Required)
  Finnes det en eller flere LogMASTER på en eller flere av klientene?(Required)

  Informasjon om meg som ønsker å overta en annen klient og slå sammen med min eksisterende klient

  * Du finner kundenummeret ditt på fakturaen.

  Nåværende eiers kundeinformasjon

  Eierens e-postadresse(Required)
  Viktig informasjon:
 • Hvis det er flere bruksenheter på den andre klienten, vil alle bruksenheter slås sammen til klienten din, selv om det kun er én bruksenhet du er interessert i. For å slette/fjerne en bruksenhet må den være tom, gjelder alle år bakover i tid, dette gjør du manuelt.
 • Skiftene, tabellene, finansiell informasjon og alle andre data vil følge med i begge scenariene ovenfor.
 • Jeg bekrefter(Required)
  Jeg bekrefter(Required)
  Jeg bekrefter(Required)
  Når forespørselen er sendt, behandler vi saken din og kommer tilbake til deg når tilkoblingen er fullført.
  Vi vil kontakte den andre eieren før sammenslåingen gjøres.