Bonde och rådgivare med iPad diskuterar åtgärder.

Kom igang med CropPLAN

Slik kommer du igang med CropPLAN

Vi går stegvis gjennom og viser hvordan du enkelt bruker CropPLAN som verktøy for å få mer ut av avlingen, samtidig som du sparer penger på innsatsmidler.

Kom i gang med CropPLAN,
del 1

 

I denne delen snakker vi kort om CropPLAN, viser hvordan du oppretter konto og legger inn skifter og jordprøver.

Kom i gang med CropPLAN,
del 2

 

I denne delen viser vi hvordan du fyller tabellene for å legge inn vekster, avling, gjødsel og plantevernmidler, samt hvilke innsatsmidler du vil bruke.

Kom igang med CropPLAN,
del 3

 

I denne delen viser vi hvordan du fyller tabellene for maskiner og arbeid, og hvordan du får utnyttet informasjonen fra LogMASTER.

Kom igang med CropPLAN,
del 4

 

I denne delen viser vi hvordan du legger inn informasjon om hvilke vekster du planlegger å dyrke på skiftene dine, hva slags gjødsel du har tenkt å bruke, samt mengde. Det samme gjør vi med plantevernmidlene.