OpTIMER VIRKSOMHETEN DIN MED DATAVÄXT

Fangvekster er komplisert, men i CropPLAN kan du enkelt sette opp struktur og økonomi.

Vi forteller deg mer om:

  • Fangvekster i CropPLAN: Funksjonalitet for planlegging av såing av fangvekster. Angi antatt N-effekt som gjødsling. Oversikt og dokumentasjon for områder med fangvekster. Planlegg arealer for gresskledde vassdrag. RMP-midler som inntekt på eiendomsnivå.
  • CropPLAN (plantedyrkingsprogram): Planlegging, dokumentering og analyse av din avlingsdyrking og drift er grunnlaget for å ta bedre beslutninger. Vi viser deg hvordan du ved hjelp av CropPLAN og LogMASTER kan gjøre det raskt og enkelt.
  • LogMASTER: Med LogMASTER får du kontroll over drivstofforbruk og tidsforbruk. Du får også kontroll over maskinparken din og hvor maskinene dine befinner seg samt avlingens lønnsomhet.

Bestill Øystein på gårdsbesøk.