Optimera din verksamhet med dataväxt

Låt oss visa dig hur du kan optimera arbetet och kostnaderna på din gård. Med egen mjukvara, ledande GPS-teknik och gedigen branschkunskap skräddarsyr vi märkesoberoende helhetslösningar med bonnanyttan i centrum. Träffa oss online eller på plats hos dig. 

Vi berättar gärna mer om:

  • Trimble autostyrning:  Vi visar dig hur du kan spara mellan 5–15 % av bränsle, tid och insatsvaror med hjälp av autostyrning.
  • Redskapsstyrning: Säkerställ att det blir rätt insats i fält – vi visar dig hur du med hjälp av Yara N-Sensor anpassar kvävet efter fältet.
  • Ogräsbekämpning i realtid: Högsta precision och rätt växtskyddsinsats på rätt plats med hjälp av DAT EcoPatch. Med DAT EcoPatch säkerställer du att besprutning endast sker på ogräs under grödans tillväxtsäsong.
  • Växtodlingsprogram:  Att planera, dokumentera och analysera sin växtodling och verksamhet är grunden för att ta bättre beslut. Vi visar dig hur du med hjälp av Nya Dataväxt och LogMASTER kan göra det på ett snabbt och enkelt sätt.