Fält i sol

integrationer

Background 1600x900-min

Lantbrukslivet blir enklare och smidigare med integrationer

Uppkopplad-traktor-9-16

Det finns stor nytta av att kunna koppla ihop våra tjänster och program med andra system så att de kommunicerar med varandra. Du kan rapportera in i ett annat system eller koppla upp våra tjänster och ditt konto till en tredjepartstjänst så som TB-Analysen från Hushållningssällskapet eller AgriRouter.

Vad är en integration?

En integration är den koppling som krävs för att ett program eller system ska fungera tillsammans med ett annat system eller program. Till exempel importera skiftesytor från SAM-internet till ditt växtodlingsprogram, eller för att din Fendt-traktor trådlöst ska kunna ta emot en tilldelningsfil.

Vi har anpassat mappstruktur och format så att du enkelt kan integrera med din leverantör, men vissa integrationer kräver en separat licens eller abonnemang hos den andra parten för att få full funktionalitet. Kolla först med den som tillhandahåller tjänsten, så att du har den utrustning som krävs för att nyttja denna funktionalitet.

Maskinkopplingar

Trimble
  • Skiftesytor, fältnamn
  • Tildelningsfiler från CropSAT
  • Application maps (kommer)
AgriRouter – Fendt och Valtra
  • Tilldelningsfiler från CropSAT
  • Application maps (kommer)
John Deere
  • Tilldelningsfiler från CropSAT
  • Fältnamn och fältgränser
AGCO

AGCO Connect – LogMASTER

Partners

HS och TB-analysen
Lantmännen
Skira
Jordbruksverket
Absolut Vodka
SCB
Eurofins
Generella

Fältgränser och skiftesnamn