Hedåker

Om Dataväxt

Hedåker

Rötterna i lantbruket

Dataväxt AB är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med rötterna i det svenska lantbruket. Företaget startade 1996 med att utveckla en programvara för dokumentation i växtodlingen. Idag marknadsförs en rad olika produkter för dokumentation, spårbarhet och uppföljning inom den gröna sektorn.

Dataväxt - Torbjörn Djupmarker

Hur det startade

Starten av Dataväxt var egentligen inte speciellt planerad. I början av 1990-talet drev Torbjörn Djupmarker sitt lantbruk och ville ha kontroll och uppföljning av vad han gjorde, på ett enkelt sätt. Eftersom Torbjörn var tekniskt intresserad och även hade arbetat en del med datorer föll det sig naturligt att göra ett dataprogram för växtodlingen.

Det fanns redan ett antal växtodlingsprogram på marknaden vid den tiden, men samtliga hade rådgivningen och rådgivarna som utgångspunkt. Torbjörn tyckte att det borde vara den praktiska lantbrukaren som var utgångspunkten för hanteringen.

Efter några år ökade intresset för programmet bland vänner och grannar och plötsligt skapades en ganska stor kundkrets. 1996 bildades företaget Dataväxt AB och en mer aktiv marknadsföring av programmet drog igång. Vid det här laget hade Torbjörns programmeringskunskaper för länge sedan uttömts och i stället började sonen Johan Djupmarker, vid sidan av sitt skolarbete, sköta all programmering.

Redan från start har utgångspunkten varit att det är nyttan hos lantbrukaren som är viktig och det är med dennes ögon vi skall skapa hanteringen i programmet. Efter hand utvecklades fler programvaror som alla fyller organisatoriska behov hos våra kunder, så som karthantering, skogsprogram och tidredovisningssystem.

Dataväxt - Torbjörn Djupmarker

Skördetröska

Utvecklingen

Redan 1995 hade Torbjörns intresse i teknik gjort att han i lantbruket satsade på en tröska med skördekartering för dokumentation av skörden via GPS-positionering. Steget var sedan inte långt till de första guidningsutrustningarna via GPS och ganska snart även automatiska styrningar.

Trimble, som redan då var ledande inom denna typ av teknik, presenterade i början av 2000-talet de första utrustningarna för guidning och autostyrning via GPS. Vägarna mellan Trimble och Dataväxt möttes ganska snart, Sveriges första tröska med autostyrning via GPS blev ett faktum i Torbjörns maskinpark. Resultatet blev gott och 2006 fick Dataväxt AB agenturen för Trimble Agriculture i Sverige.

Skördetröska

Dataväxt- Christer - Mattias

Ett kundnära samarbete

Kopplingen mellan GPS-tekniken och Dataväxts programvaror var självklar och vi upptäckte tidigt möjligheterna i att arbeta med både dokumentationen och med styrningen. I och med detta startade också en resa, en resa vars utveckling vi aldrig kunde ana. På kort tid har tekniken med autostyrning och precisionsodling blivit det hetaste i lantbruksbranschen och möjligheterna är oändliga.

En ledstjärna i vårt arbete, oavsett om det gäller programvaror eller GPS-utrustningar, har hela tiden varit att kunden alltid skall ha nära till en god support. Utan support blir ingen teknik till någon större nytta. Under alla år har vi därför varit fokuserade på att ständigt vara tillgängliga för att hjälpa kunderna med de frågor som uppkommer. Detta är idag en stor del av vårt framgångskoncept. Likaså fältsupporten är viktig, eftersom autostyrningen är en central del för både styrning av maskin och av insatsvara.

Dataväxt- Christer - Mattias