Dataväxt i samarbete med Agronod – för konkret bonnanytta

Publicerad av Kenneth Wilson | 2024-02-15

I en värld där teknologi och lantbruk möts växer samarbeten som det mellan Agronod och Dataväxt fram.

Sedan 1996 har Dataväxt varit en pionjär med innovativa lösningar som erbjuder lantbrukare kraftfulla verktyg för att optimera skörden. Fokus på insamling och analys av data har utgjort grunden för smarta beslut och ökad produktivitet för varje enskild lantbrukare.

Agronod, den nya nationella dataplattformen, möjliggör säker och enkel datadelning inom lantbruket samtidigt som konkurrensneutralitet bibehålls. Dataväxt är en av systemleverantörerna som har valt att öppna upp för datadelning via Agronod.

”Helt avgörande”

Fredrik Djupmarker, vd på Dataväxt, ser samarbetet som en viktig del i bolagets strävan efter att främja säker och kontrollerad delning av data inom lantbruket.

– Vi vill att lantbrukare ska kunna dela med sig av sin data på ett säkert och kontrollerat sätt, med kontroll över vilken data som delas och till vad eller vem. Att lantbrukaren är i förarsätet är helt avgörande. Därför väljer vi att öppna upp möjligheten för våra användare att dela data via Agronod, säger Fredrik Djupmarker.

Emilia Liljeström, vd på Agronod, säger att Dataväxts engagemang är väldigt värdefullt.

– Vi bygger en ny infrastruktur för datadelning, för att stärka svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. För att lyckas behövs det aktörer som Dataväxt, som vill fortsätta utveckla och innovera för en ökad lantbrukarnytta. Dataväxt var en av de första systemleverantörerna som insåg potentialen och nyttan med datadelning, och deras tidiga engagemang har varit väldigt värdefullt för oss men också skapat stort intresse, säger hon.

Agronod – nationell dataplattform

Skapar bonnanytta och ett unikt mervärde

För lantbrukaren innebär samarbetet en enklare vardag. Dataväxts kunder kan välja att dela med sig av sin data från Dataväxt till andra lösningar via Agronod. Ett exempel är Agrosfär, ett verktyg som automatiserar klimatberäkning och rapportering.

Dataväxts programvaror är en viktig del i Agrosfärs klimatberäkningar. Genom att tillhandahålla en stabil och pålitlig databas, ger Dataväxts program lantbrukarna bättre förutsättningar att generera exakta och trovärdiga klimatberäkningar. Detta stärker lantbrukarens möjligheter till ekonomiskt gynnsamma affärsmöjligheter samtidigt som det har en betydande inverkan på marknaden och konsumentbeteenden, där medvetenhet och efterfrågan på hållbara produkter fortsätter att växa.

– Efterfrågan och kraven på data från lantbruket ökar, både från marknaden och myndigheter. Det innebär ofta mer arbete och därmed ökade kostnader för lantbrukaren. I samarbete med Agronod kan lantbrukaren skapa mervärden av sin data. Ett exempel skulle kunna vara ett ”odlingscertifikat” för ditt spannmålsparti. Genom att verifiera mervärden med data kan de sedan tas vidare i värdekedjan och kan i sin tur innebära mer betalning eller lägre kostnader genom till exempel gröna lån hos banken, säger Fredrik Djupmarker.

Agrosfär – automatiserad klimatberäkning

Förenkla datainsamling

För att få en bra och tillförlitlig datakvalitet krävs systemstöd och det är här växtodlingsprogrammet CropPLAN och LogMASTER spelar en avgörande roll. Dessa program är navet för att säkerställa att den insamlade informationen är korrekt och pålitlig. Tillsammans med appen Dataväxt ger de lantbrukarna möjligheter till ett gediget och pålitligt dataunderlag för sina beslut inom växtodling.

För att höja datakvaliteten kommer Dataväxt under 2024 att arbeta för att förenkla vår datainsamling, både den manuella och den automatiserade.

– För att lantbrukarna ska dra full nytta av de tillgängliga verktygen och för att kunna analysera data på ett effektivt sätt ligger fokus på att ge lantbrukarna utbildningar i växtodlingsprogrammet CropPLAN och i LogMASTER, säger Fredrik.

Nästa steg

Fredrik Djupmarker ser att samarbetet med Agronod ger många möjligheter framåt.

– Vår teknologi, som redan var banbrytande, har fått en extra knuff framåt. Samtidigt öppnar samarbetet med Agronod upp fler lösningar som stärker svenskt lantbruk och ger bonnanytta. Det finns tankar om fler projekt där delad data är en nyckelkomponent, avslutar Fredrik Djupmarker.

För mer information eller intervju kontakta:

Fredrik Djupmarker, vd Dataväxt
Mejl: fd@datavaxt.se
Telefon: 0514-65 02 22

Fakta Agronod

  • Är den nationella plattformen där branschaktörer och lantbrukare enkelt och säkert kan dela data.
  • Agrosfär är ett verktyg som gör det enkelt att beräkna och rapportera lantbrukets klimatavtryck. Verktyget hämtar klimatdata från Agronod-plattformen.
  • Agronod-plattformen och Agrosfär utvecklas med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.