Få ytvattnet att rinna dit du vill! Demokörning 10 juni 2021 på Klevs Gård i Bohuslän

Publicerad av Dataväxt | 2021-06-08

Demokörning med en 7 meters jordskrapa från MPH och Trimble TMX-2050

Ser ditt fält ut så här?

Torsdag 10 juni genomför vi tillsammans med Etebra en demokörning med en 7 meters jordskrapa från MPH och Trimble TMX-2050 med Trimble Field Level System monterat på skrapan.
Vi kommer även att visa hur man planlägger fält inför körning.

Vi följer självklart smittskyddsbestämmelserna!

Plats: Klevs Gård, Bohuslän
Tid: Torsdag 10 juni

Demonstrationen är nu avslutad, men nedan kan du se video och bilder från och om eventet. 

Varför vill man flytta jord och hur bör man tänka?

Håkan Brolin pratar med Johan Kristensson om att flytta jord på fält med en jordskrapa. 

 

Demokörning med en 7 meters jordskrapa från MPH och Trimble TMX-2050

 

Frågor kan ställas till:

Håkan BrolinHåkan Brolin, Dataväxt
0514-650217
HB@DATAVAXT.SE

 

eller

Rickard Abelsson, Etebra
036-3366992
RICKARD@ETEBRA.NU

Vi ses i fält!