Nya funktioner för vallodling i Nya Dataväxt

Publicerad av Dataväxt | 2021-04-26

Ensilage CopPLAN vall

Nyhet för dig som odlar vall!

Från och med 3 maj finns det nya funktioner i Nya DataVäxt anpassade speciellt för dig som odlar vall:

Bättre överblick över dina planerade insatser med skördeomgångar

Ändringarna innebär till exempel att det blir enklare för dig att få överblick över dina planerade gödslingar och sprutningar. Kopplat till årets olika delskördar kan du se hur mycket gödsel du har tillfört och få en bättre förståelse för hur dina insatser påverkat skörden.

Rapportera skörden i antal balar eller lass direkt i appen

Nu kan du rapportera skörden i antal balar eller i antal lass direkt i appen. På så vis är det enklare än någonsin att få koll på avkastningen av dina vallar, något som även ger dig möjlighet att fatta bättre beslut.

Automatisk växtföljd för dina vallgrödor och insådd

Om du lägger in en insåningsgröda kommer den automatisk bli nästa års huvudgröda vid årskopiering. Detta fungerar lika bra för dina vallgrödor för att automatiskt få koll på hur länge de har legat.

Du kan testa Nya DataVäxt/Cropplan gratis i 3 månader!

Läs mer om vallodling i Nya Dataväxt/cropplan

 

Så enkelt registrerar du din vallskörd i Nya Dataväxt/CropPLAN:

 

Kor som betar