Planera växtodlingsåret i Nya Dataväxt

Publicerad av Dataväxt | 2022-04-28

Nya Dataväxt

Planera växtodlingsåret i Nya Dataväxt

Med Nya Dataväxt kan du lätt se över skiftesindelning, växtföljd, föra sprutjournal och ta fram rapporter för inköp av insatsvaror.

­– Det är väldigt enkelt och smidigt att använda, säger Anders Hurtig på Sörby Gård.

Anders Hurtig är andra generationen lantbrukare på Sörby Gård utanför Nykvarn. Han odlar främst vete och raps på cirka 200 hektar egen och arrenderad mark. Anders har använt sig av Dataväxt växtodlingsprogram sedan 1998 och började med Nya Dataväxt så snart det kom ut på marknaden.

Här går det bland annat att planera växtodlingsåret, se över skiftesindelning, växtföljd, gödselplan, ladda upp markkartering och ta fram rapporter för inköp av insatsvaror. När växtodlingsplanen är klar och inlagd i programmet är det dags att dokumentera fältarbeten och insatser i appen för att hålla koll på kostnaderna löpande under året.

– Jag gör en preliminär planering av vad som ska sås på vilket skifte redan på våren inför höstsäsongen och kan även se växtföljden bakåt i tiden. Nya Dataväxt ger en mycket bättre överblick historiskt och jag kan också sortera skiftena på olika sätt. Till exempel samla fälten geografiskt vilket kan vara praktiskt ur bearbetningssynpunkt så man slipper fara fram och tillbaka som en tätting med tröskan.

 

Lätt att uppfylla växtskyddsregler med sprutjournalen

Med hjälp av sprutjournalen i Nya Dataväxt planerar Anders både på egen hand och tillsammans med sin rådgivare vilket växtskydd som ska användas för respektive gröda.

– Det kan till exempel vara problem med ett speciellt ogräs på ett skifte som måste behandlas på ett visst sätt. Jag gör en grov planering och skriver in det i sprutjournalen för att få ett beställningsunderlag. Sedan får tiden utvisa om jag använder mer eller mindre av något preparat.

Växtskyddet dokumenteras sedan i mobilappen där en godkänd sprutjournal finns tillhands. Det är enkelt att fylla i de obligatoriska uppgifterna och sedan kan en rapport skrivas ut på datorn. Eftersom det finns många lagar och regler att följa när det gäller växtskydd ska det gå att redovisa uppgifter från tre år tillbaka vid en myndighetskontroll.

– Varje körning blir en separat sprutjournal. När jag utför jobbet skriver jag in tidpunkt och justerar eventuellt dosen, men oftast kör man som planerat. Det är ju betydligt enklare att kunna förbereda allt i förväg istället för att lägga in efterhand i appen eftersom det innebär mer jobb ute på fältet.

Anders använder sig av Logmaster för att kunna journalföra alla fältarbeten automatiskt. Logmaster har en inbyggd gps-antenn och kommunicerar med fordonets canbussystem för att kartlägga bränslesystem och motoranvändning. Det enda föraren behöver göra är att ange vilken typ av arbete man utför, det gör man enkelt i appen. Kostnaden för tid, bränsle samt maskiner och redskap hamnar automatiskt på rätt fält i växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt, och kan sedan användas vid efterkalkyl.

– Allting jag gör registrerar jag direkt i appen. Då är det väldigt smart att också skriva in hur många kilo gödsel jag har lagt ut på fälten så räknar appen direkt ut hur mycket det blir per hektar.

 

Håller koll på lagret

Det finns också en lagerfunktion i programmet där det går att lägga in allt gödsel, utsäde och växtskydd som köps in för säsongen.

–  Jag tjänar ju på att köpa in rätt mängd vilket går betydligt lättare med ett bra växtodlingsprogram som räknar fram vad jag behöver. Det går också att plocka ut en inköpsrapport som till exempel visar hur mycket gödsel som behöver köpas in. Programmet tar även hänsyn till hur mycket gödsel som redan finns i mitt lager och räknar av det. Räknar du manuellt är risken stor att missa något.

När det gäller avkastning tittar Anders på ett femårssnitt för att se hur skördarna har utvecklats. Så länge han har skött sin växtodlingsplanering och sina noteringar ordentligt finns allting lagrat i programmet vilket gör det väldigt lätt att få fram rätt uppgifter.

– Ofta vill jag prova lite nytt och då är det bra att få svart på vitt om det verkligen var en bra idé. Ibland skiljer det ingenting, men det var värt ett försök i alla fall.

 

Summerar året som gått

Skörden registreras också i appen och läggs in skifte för skifte, gröda för gröda. Det gör det enklare att få grepp över den totala avkastningen skifte för skifte.

– Jag har en skördemätare på min tröska. Den mäter även vattenhalten något så när och räknar ut ungefär hur mycket det blir kvar när det är torkat, säger Anders. Sedan skriver jag in totala antalet ton per skifte i appen. Det går även att få ut skördekartor från tröskan som jag tycker är roliga att titta på.

När växtåret är slut är det dags att göra en summering av året som gått. Första steget är att se till att allt har fyllts i korrekt för att kunna ta ut bra rapporter som är jämförbara. Ekonomirapporten ger en enkel överblick över intäkter och kostnader på både grödes- och skiftesnivå.

– Rapportsystemet i Nya Dataväxt är otroligt omfattande. Jag använder det oftast för att se hur mycket jag har använt av varje produkt till respektive gröda och hur utfallet blev för att se om jag hamnade rätt när det gäller just den grödan per hektar eller om jag behöver justera något för att få bättre kvalité. Nya Dataväxt är otroligt enkelt och smidigt att använda med många möjligheter så man bestämmer själv hur mycket man vill grotta ner sig!

Artikeln är också publicerad på atl.nu