PRESSRELEASE – Dataväxt och Yara utökar sitt samarbete för att stärka svensk växtodling

Publicerad av Kenneth Wilson | 2023-10-05

Dataväxt och Yara har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att integrera Yaras gödselrekommendationer i Dataväxts plattform. Målet är att tillhandahålla för användaren skräddarsydda råd, detta för att skapa möjligheter att optimera skördarnas kvalitet och kvantitet.

Knud Nissen, Precisionsodlingsansvarig på Yara, kommenterar samarbetet
”Vi ser potentialen i att kombinera Dataväxts teknologi med Yaras kunskap inom odlingsrekommendationer. Sveriges lantbrukare vill utveckla sig, de söker kunskap för att göra det och vi kommer nu kunna förse lantbruket med både tekniska lösningar och bakomliggande odlingskunskap direkt i växtodlingsprogrammet.”
 

Partnerskapet kommer fokusera på att göra Yaras gödselrekommendationer tillgängliga genom ett API till Dataväxts plattform. Initiativet syftar till att öka skördarna och ge Dataväxts användare fler möjligheter att kunna producera den högkvalitativa avsalugröda som efterfrågas av marknaden. 

Fredrik Djupmarker, VD för Dataväxt, uttrycker sin optimism över samarbetet
”Vi är inriktade på att stärka svenskt jordbruk och skapa bonnanytta. Samarbetet med Yara är ett viktigt steg i den riktningen. Genom att kombinera vår teknologi med Yaras expertis inom gödselrekommendationer ger vi lantbrukaren möjlighet att göra verklig skillnad. Bra för både för lantbrukaren, klimatet och miljön.”

Tina Vinnerborg, Marknadschef för Yara Sverige, lyfter betydelsen av partnerskapet
”Att utveckla långsiktiga samarbeten likt detta är ett steg i rätt riktning för att bidra till lantbrukets minskade klimatpåverkan. Det är helt i linje med vad vi tror behövs för att vi gemensamt ska kunna nå Parisavtalets mål till 2050.” understryker Tina Vinnerborg, Marknadschef för Yara Sverige, och lyfter betydelsen av partnerskapet för att bidra till ett minskat klimatavtryck från det svenska lantbruket.

Dataväxt och Yara siktar på att kunna presentera denna tjänst på Borgeby Fältdagar 2024. 

Kontaktpersoner och mediafiler

Fredrik Djupmarker, VD Dataväxt
E-post: fd@datavaxt.se

Tina Vinnerborg, Marknadschef Yara
E-post: tina.vinnerborg@yara.com

Knud Nissen, Precisionsodlingsansvarig Yara
E-post: knud.nissen@yara.com

Fredrik Djupmarker, VD Dataväxt
Tina Vinnerborg och Fredrik Djupmarker