PRESSRELEASE – Dataväxt växer internationellt – tar över Trimble-agentur i Finland

Publicerad av | 2018-12-04

Trimble

Dataväxt AB övertar agenturen för Trimble Ag i Finland och tar med det ett stort kliv in på den finska marknaden för precisionsodling.

Genom ett avtal med det finska företaget Geotrim Oy tar Dataväxt AB över den befintliga verksamheten inom precisionsjordbruk med försäljning, marknadsföring och support av Trimble Ag-produkter i Finland.

– Vi är väldigt glada över överenskommelsen med Geotrim och stolta över att bli huvudleverantör av Trimbleprodukter på den finska lantbruksmarknaden. Med våra erfarenheter av precisionsjordbruk i Sverige och i Norge kan vi utveckla verksamheten i Finland och fortsätta hjälpa finska lantbrukare att utvecklas inom precisionsodling, säger Fredrik Djupmarker, VD på Dataväxt.

Dataväxt har sedan september 2018 samarbetat med finska Lantmännen Agro Oy och återförsäljarna inom Lantmännen Agro kommer att bli en viktig, kompletterande försäljningskanal till den befintliga direktförsäljningen av Trimble Ag i Finland.

Läs mer på vår finska hemsida:

https://www.datavaxt.fi/