PRESSRELEASE – Framtidens jordbruk i fokus vid EU-möte på Framtidsgården Svalöv

Publicerad av Sara Baudoin | 2023-06-01

Den framtida utvecklingen av jordbruksindustrin var i fokus när Lantmännen i tisdags, den 30 Maj, tog emot EU:s CAP-direktörer på Framtidsgården Svalöv i Skåne. Gårdsbesöket var en del av det jordbrukspolitiska mötet i Malmö och det svenska EU-ordförandeskapet där de inbjudna fick se ny teknik och odlingsmetoder för ett mer hållbart och produktivt jordbruk. Ett besök där Dataväxt, som en av få partners var inbjudna att delta och presentera möjligheterna med den senaste tekniken. 

Mötet, som samlade drygt 150 deltagare från olika aktörer inom branschen, hade som mål att främja samarbeten inom jordbrukssektorn. Bland deltagarna fanns CAP-direktörer, representanter från Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, EU-kommissionen, LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Dataväxt och Yara. Under mötet hölls presentationer, paneldiskussioner och fältvandringar, allt med fokus på Framtidens jordbruk.

Mattias Andersson, försäljnings- och kommunikationschef på Dataväxt, uttryckte sin entusiasm över mötet och företagets möjlighet att delta:

– Det var verkligen en fantastiskt rolig och spännande dag, där vi, tillsammans med andra svenska lantbruksföretag fick en unik möjlighet att lyfta fram och praktiskt demonstrera den teknik och kunskap som vi har och som framtidsgården Svalöv använder sig av dagligen. Och att visa upp det för våra internationella deltagare – det var verkligen jättekul! Ett exempel vi demonstrerade var hur du med hjälp av din biomassakarta kan skapa styrfiler för din maskin direkt i fält, i detta fall den självgående sprutan Fendt Rogator. Detta för att säkerställa exakt dos på rätt plats av växtskydd, vilket många tyckte var rätt häftigt.

Mötet på Framtidsgården Svalöv bidrog till att öka kunskapen och betydelsen av samarbeten inom jordbrukssektorn. Genom att presentera innovativa tekniklösningar och praktiska demonstrationer visade Dataväxt och andra företag hur tekniken kan göra skillnad och skapa nytta för jordbruket.
Under mötet varvades presentationer, paneldebatter med vandringar i fält där besökarna fick se tekniken i användning. Här demonstrerar Mattias Andersson (till höger i bild), försäljnings- och kommunikationschef på Dataväxt tillsammans med, Anders Lindgren (till vänster i bild), hur man med hjälp av biomassakartan kan skapa styrfiler för sin maskin direkt i fält, i detta fall den självgående sprutan Fendt Rogator som här skymtas i bild höger om Mattias.