PRESSRELEASE – Styrning av redskap med app från Dataväxt!

Publicerad av | 2018-06-21

Controlmaster

 

Med den nya funktionen i DataVäxt Mobil-appen kan en smartphone eller surfplatta variera insatsvaror efter fältets behov. Funktionen möjliggörs av CONTROLMASTER, en enhet som ansluts till redskapets styrdator eller traktorns ISOBUS.

Markens egenskaper varierar inom fältet och när vi behandlar varje del optimalt kallar vi det Precisionsodling, syftet är att lägga rätt mängd på rätt plats. För att bestämma optimal giva för varje plats skapas en karta utifrån data från bl.a. satellitbilder, sensorer och markprovtagning. När kartan är ritad ska den överföras till traktorn och sedan kommuniceras till redskapet, detta har historiskt haft en lite för hög inlärningströskel för att alla ska lyckas tycker vi på Dataväxt.

Vi har därför utvecklat en funktion i DataVäxt Mobil-appen så att man enkelt kan styra såmaskin, gödningsspridare, spruta och kalkspridare. Man skapar en tilldelningsfil i tjänsterna CropSAT eller CropMAP, själv eller tillsammans med rådgivaren. Tilldelningsfilen skickas direkt över Internet till appen i telefon eller surfplatta. Med enhetens inbyggda GPS vet telefonen aktuell positions giva som sedan kommuniceras till CONTROLMASTER över Bluetooth. CONTROLMASTER styr slutligen redskapet och vi får en mycket enkel funktion som alla klarar av, till en bråkdel av priset av vad motsvarande funktionalitet kostar idag.

CONTROLMASTER är en produkt inom Master-familjen, vars syfte är att automatisera och förenkla den digitala tekniken i lantbruket. LOGMASTER var först ut och premiärvisades för 2 år sedan och har redan över 500 användare. LOGMASTER loggar allt som görs på fältet eller andra områden och ger en verklig dokumentation av tid och bränsleförbrukning, den svarta lådan för lantbruket. CONTROLMASTER kompletterar LOGMASTER med fokus på redskapet genom att genom att variera givor över fältet samt dokumentation över verkligt utspridd mängd.

 

För mer information kontakta

Johan Martinsson, Dataväxt AB på 0514-650 212 eller via mail jm@datavaxt.se