Så får du koll på maskinkostnaderna

Publicerad av Dataväxt | 2021-12-22

Franzèns lantbruk

Höga bränslepriser ställer större krav

Höjda bränslepriser gör det ännu viktigare att hålla koll på bränsleförbrukningen. Med LogMASTER från Dataväxt går det att få full översikt över gårdens maskinanvändning.

Franzéns Lantbruk utanför Örebro har en stor maskinpark bestående av traktorer, traktorgrävare, såmaskin, balpress, teleskoplastare plus två lastbilar som används för att köra växtnäring och till asfalts- och gruskörning, maskinflytt, spannmålstransporter med mera.

– Vi driver ett växtodlingsföretag med maskinstationsverksamhet och kör entreprenad, säger Mikael Franzén. På vintern blir det snöröjning och sandning och på våren sandupptagning. Vi brukar cirka 1 000 hektar och är sju anställda inklusive mig själv.

Maskinstationsverksamheten och entreprenaden står för nästan hälften av verksamheten. Den egna spannmålsodlingen består av höstvete, höstraps, timotej, vitklöver, havre, korn och vete. Vårgrödorna är främst utsädesodling. Gården bedriver även skogsbruk i liten skala och hyr även ut bostadshus.

– Vi startade från noll. Jag flyttade hit från Östergötland tillsammans med min far 1980 och arrenderade Nybble gård i tio år. Under den tiden förvärvade vi även andra gårdar. I dag är Nybble gård huvudbrukningsenheten och all rörlig verksamhet drivs i Franzéns Lantbruk.

Bättre koll på gårdens maskinkostnader

Lantbruket började använda LogMASTER för fem år sedan för att få bättre koll på gårdens maskinkostnader.

– Alla skiften är indelade i EU-block och har ett nummer. Så fort en traktor åker in på fältet ska man registrera redskapet och arbetsbredden. Sedan räknar LogMASTER ut exakt hur lång tid arbetet har tagit och hur mycket bränsle det går åt på ett hektar. Vi har även lagt in gården som ett arbetsblock för att se hur mycket körning och tomkörning vi har där.

Företaget använder även LogMASTER vid entreprenadarbeten genom att rita in alla områden där de plogar, sandar och sopar. Uppgifterna går sedan att använda som faktureringsunderlag.

– Det är väldigt praktiskt. Jag hade glömt att fakturera sopningen på ett ställe ett år och fick höra av en dam där att vi inte hade utfört jobbet. Då gick jag in på LogMASTER och kunde se att vi hade varit dit med sopmaskinen 3–4 gånger. Jag skickade över underlaget och sedan var det ingen diskussion. Det fungerar som ett kvitto om missförstånd uppstår.

Position och bränsleförbrukning i realtid

LogMASTER är också bra ur säkerhetssynpunkt menar Mikael. Eftersom alla maskiner är uppkopplade kontinuerligt mot systemet går det att se position och motordata i realtid i Dataväxts mobilapp.

– Vi har ett visst ansvar när det gäller ensamarbete. Skulle en maskin stå still länge kan något ha inträffat. Samma sak om någon är ute på jobb och inte går att få tag på. Då kan jag se var de är, hur mycket de har kört på fältet och ungefär hur lång tid det är kvar i LogMASTER.

Bränsle är alltid en stor kostnad och med höga dieselpriser lönar det sig till exempel att jämföra hur mycket det kostar att köra över fältet med en kultivator två gånger mot att plöja och harva fältet en gång.

– Det går även att jämföra bränsleförbrukningen hos olika traktorer. Det kanske ändå lönar sig att köra med den större eftersom den drar mindre bränsle. Det går att grotta ner sig hur mycket som helst i LogMASTER, men det viktiga är att få övergripande koll på effektivitet kontra hur mycket bränsle som går åt per hektar.

När det kommer till den ekonomiska uppföljningen går det att se ända ner på skiftesnivå vilka kostnader fälten har haft under växtodlingssäsongen och göra efterkalkyler på maskin­kostnaderna. Genom att använda Dataväxts växtodlingsprogram går det även att få in kostnaderna för insatsmedel under året.

– Det är helt enkelt ett bra hjälpmedel. Vi gjorde liknande beräkningar manuellt tidigare, men Logmaster är ett lättare sätt att få koll på kostnaderna för varje skifte, säger Mikael

“LogMASTER är ett lättare sätt att få koll på kostnaderna för varje skifte.” – Mikael Franzén

5 snabba fakta om LogMASTER

  • Bättre uppföljning på tid- och bränsleåtgång.
  • Realtidsinformation om position, bränsleförbrukning med mera.
  • Koll på bränsleförbrukningen vilket sparar både tid och pengar.
  • Tidsunderlag för yta/kund som underlättar vid fakturering.
  • Se kostnaderna för fälten under växtodlingssäsongen ända ner på skiftesnivå och möjlighet att göra efterkalkyler på maskin­kostnaderna.

Läs mer om LogMASTER här