Uppdatering till Nya DataVäxt

Publicerad av | 2018-01-24

Nya DataVäxt

Här är ett axplock av nya funktioner som finns tillgängligt för alla på Nya DataVäxt.

 • Eko edition – En ny inställning för gårdar med ekoproduktion
  Genom att markera ”Ekologisk odling” under Grunddata kan du dölja växtskydd i programmet
 • Import/export SAM Internet
  Nu finns även möjlighet till export av växtodlingsinformation till en SAM Internet-fil
 • Lagerhantering – även i mobilappen
  Du kan hantera ditt lager av utsäde, gödsel och växtskydd både i mobilappen och på Nya DataVäxt
 • Översiktliga sammanställningar
  Med den innovativa vyn till höger kan du se sammanställningar på grödor, insatsvaror och skiften.
 • Utökad karthantering
  • Dela yta (areal/avstånd från kant/linje/skyddszon)
  • Koppla yta från block till skifte
 • Rita skifte på frihand
  Rita in ett eget skifte i kartan som kanske inte finns som ett block i blockkartan
 • Flermarkering i kartan
  Genom att klicka på pennan längst upp till vänster i kartan kan du markera flera skiften och på så sätt snabbare lägga ut insatser på flera skiften samtidigt
 • Förhandsvisning av rapporter
  Innan du tar fram en rapport kan du förhandsvisa information så att du ser till att allting stämmer innan du exporterar rapporten