Växtföljdsplaneraren hjälper dig att planera din odling

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2022-01-27

Växtföljdsplaneraren är ett nytt verktyg i CropPLAN som hjälper dig att planera din växtodling för flera år framöver. Du kan dessutom se fältens historiska grödor, vilket gör fortsatt planering snabb och enkel.

Om du har använt CropPLAN innan uppdaterar Växtföljdsplaneraren automatiskt tidigare års växtföljd, men du kan också skapa historiken från tidigare år manuellt.

Här hittar du Växtföljdsplaneraren

Du hittar Växtföljdsplaneraren nederst i vänstermenyn i CropPLAN (se bild).

Se hur du använder Växtföljdsplaneraren här:

 

Testa Cropplan