Skördetröska i vetefält

Kan du höja din skörd?

ipad

Gödsla olika!

Finns det delar på ditt fält som behöver mer eller mindre gödning? Lägger du en rak giva över hela fältet och får ibland problem med liggsäd på vissa delar?

Genom att helt enkelt gödsla lite olika beroende på var du är på fältet kan du se till så att varje del får precis så mycket – eller lite – som behövs.

Johan Rosén

En helt jämn skördekarta är nog inte möjlig att uppnå om man inte har fält som är homogena. För mig handlar det istället om att vara så effektiv som möjligt och ta ut max på varje plats.

— Johan Rosén, Skofteby säteri Lidköping

– Jag tror på att lägga rätt gödning på rätt ställe. Istället för att lägga 100 kilo rätt över så kanske vi lägger 200 kilo på en del av fältet och 0 kilo på ett annat.

— Carl-Magnus Ivarsson, Lidköping

Hur börjar jag?

Först måste du veta hur ditt fält varierar. Med hjälp av en markkartering, en skördekarta från fjolåret eller nytagna satellitbilder kan du se hur de olika delarna skiljer sig åt.

Se variationen

Styr dina insatser

Hedåker Säteri

Vill du veta mer om hur du kan anpassa dina insatser och höja din skörd? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer!

Kontakta mig med mer info