Skördetröska i vetefält

Kan du höja din skörd?

Gödsla olika!

Finns det delar på ditt fält som behöver mer eller mindre gödning? Lägger du en rak giva över hela fältet och får ibland problem med liggsäd på vissa delar?

Genom att helt enkelt gödsla lite olika beroende på var du är på fältet kan du se till så att varje del får precis så mycket – eller lite – som behövs.

ipad

Hur börjar jag?

Först måste du veta hur ditt fält varierar. Med hjälp av en markkartering, en skördekarta från fjolåret eller nytagna satellitbilder kan du se hur de olika delarna skiljer sig åt.

CropSAT

Visa variationen av biomassa på dina fält med hjälp av satellitbilder, följ grödans utveckling under säsongen och skapa tilldelningsfiler.

Visa mig CropSAT

CropMAP

CropMAP gör det enklare att analysera inomfältsvariation och skapa tilldelningsfiler. Jämför flera olika kartlager såsom markkartering, skördekartering och lerhaltskarta från SGU men även CropSAT bilder över flera år, på samma vy  och bedöm vilka insatser som påverkar variationen i skördenivå eller kvalitet mest.

Visa mig CropMAP

 

CropMAP

Styr dina insatser

Därför ska du variera mera

Varierade insatser på fältet bidrar till hållbarhet, mångfald och riskhantering inom jordbruket. Det främjar också en mer robust och anpassningsbar jordbrukspraxis och maximerar din ekonomiska avkastning.

Vill du veta mer om hur du kan anpassa dina insatser och höja din skörd? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer!

Johan Rosén

En helt jämn skördekarta är nog inte möjlig att uppnå om man inte har fält som är homogena. För mig handlar det istället om att vara så effektiv som möjligt och ta ut max på varje plats.

— Johan Rosén, Skofteby säteri Lidköping

Jag var skeptisk i början, men nu är jag helt frälst. Jag har en Yara N-Sensor ALS (Active Light Source) som går att köra även när det är mörkt ute. Vi jobbar ju dygnet runt så då kan den få göra det också. Det är bara att sätta rampen på taket på traktorn, koppla in datorn och sen är det bara att köra. Dessutom vinner både miljön och ekonomin på mer välplacerade insatser.

— Mattias Larsson, Abbotsnäs Säteri